Elbillading til borettslag og sameie

Trenger borettslaget eller sameie tilgang til elbillading? Vi kan både bygge, drifte og leie ut ladeanlegg – alt ettersom hva ditt borettslag eller sameie har behov for. Beboere som vil lade kan velge mellom å leie eller eie ladestasjonen i vår bestillingsportal.

Tips oss om ditt borettslag

Er ditt borettslag ute etter en ladeløsning? Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt.

Les om regler for elbillading i borettslag og sameie

En fremtid der alle kjører elbil

Vi tror på en fremtid der alle kjører elbil. Derfor jobber vi med å gjøre elbillading til borettslag og sameie enkelt. Vi leverer nøkkelferdig ladeanlegg klar til bruk for de som trenger ladestasjon hjemme. Som boligselskap tilrettelegger du for en grønnere fremtid ved å tilby ladeløsning i borettslaget eller sameie.

Elbilladere på rekke i et borettslag

Hva er den beste ladeløsningen?

Det er én ting som er sikkert, og det er at ladepunkter for elbil er noe ethvert borettslag og sameie må ta stilling til i årene som kommer. For å finne den beste ladeløsningen er det lurt å gjøre en grundig vurdering av hvordan boligselskapet best kan løse fremtidens behov for ladestasjoner i sameie og borettslag. Dette krever god planlegging.

Elaway tilbyr en fellesløsning der boligselskapet kan velge å eie eller leie anlegget. Denne løsningen er både billigere og bedre på sikt da man som boligselskap har bedre kontroll på prosessen og unngår å risikere at det etableres ladere fra ulike leverandører som ikke er kompatible med hverandre. Når infrastrukturen er på plass, kan elbileiere selv velge å eie eller leie elbilladeren. Dersom beboere ønsker å leie, kan de gjøre dette gjennom vårt ladeabonnement. En slik fellesløsning er med andre ord bærekraftig for boligselskapet og til stor fordel for dagens og fremtidens beboere.

I Elaway kan vi bygge ut både felles og faste plasser. Dere kan lese mer om forskjellene her.

Konkurransedyktige priser

Er det best for dere å eie ladeanlegget selv? Eller vil dere helst bare leie anlegget og overlate den daglige driften til oss? Valget er deres. Og uavhengig av løsningen dere velger, kan beboere selv velge å leie eller å kjøpe ladestasjonen.

Pris for fellesskapet

Leie felles infrastruktur fra kr
29/mnd per parkeringsplass

Beboere med parkeringsplass betaler en fast sum i måneden for infrastruktur. Oppgraderinger som følge av å bygge ut ladeanlegget, må felleskapet betale for i henhold til lovverket.

For elbileiere som ønsker å lade

Leie av ladestasjon fra kr 299/mnd
Kjøp av ladestasjon fra kr
18 900

Beboer kan velge om de vil leie eller kjøpe ladestasjonen. Strømprisen er Nordpools spotpris, avgifter, nettleie og 5 øre påslag per kilowattime.

Pris for fellesskapet

Kjøp felles infrastruktur
Må beregnes

Boligselskapet kjøper et komplett ladeanlegg til sine beboere. Kostnaden beregnes gjennom en befaring fra Elaway.

For elbileiere som ønsker å lade

Leie av ladestasjon fra kr 299/mnd
Kjøp av ladestasjon fra kr
18 900

Beboer kan velge om de vil leie eller kjøpe ladestasjonen. Strømprisen er Nordpools spotpris, avgifter, nettleie og 5 øre påslag per kilowattime.

Kr 49
/mnd
Pris for drift av ladestasjon

24/7 kundeservice, fakturering og app er inkludert i prisen. Elbileiere som har behov for å få på plass ladestasjon kan kjøpe eller leie via oss.

Sammenlikning av eie eller å leie ladeanlegget

Er dere usikker på om dere vil eie eller leie anlegget? Her er en sammenligning av begge løsningene:

Eie
Leie
Eier boligselskapet infrastrukturen?
Ja
Nei
Eier beboerne ladeboksen?
Valgfritt*
Valgfritt*
Må boligselskapet drifte og fakturere selv?
Nei
Nei
24/7 kundeservice
Ja
Ja
Pris for infrastruktur
Må beregnes
Må beregnes
Pris for ladestasjon
Fra kr 18 900
Fra kr 299 / mnd

*Beboere velger selv om de vil leie eller eie ladeboksen.

Dette får du med Elaway

Ikon av et ettall

Elaway tar all finansiell og teknologisk risiko

Ikon av tre mennesker

Felles ladeløsning for alle

Ikon av en type 2 ladekabel

Lader med type 2 uttak

Ikon av penger og en lommebok

Full garanti så lenge boligselskapet er kunde

Ikon av to hender som holder hverandre og danner et hjerte

24 timers kundeservice

Ikon av et forstørrelsesglass over en ladestasjon

Driftsavtale med årlig kontroll

Les om våre ladeabonnementer

Referanser

Elaway har per i dag prosjektert over 30 000 parkeringsplasser i Norge. Her finner du noen av våre referanser. Interessert i flere? Se her.

Profilbilde av Robin Pedersen, styreleder i Hilton 1 borettslag

— Det har vært en bra prosess fra start til slutt! Elaway var med på et informasjonsmøte i borettslaget, og vi bestemte oss ganske raskt for å gå for løsningen blant andre tilbydere. Dette var grunnet tryggheten i firmaet og deres modell der Elaway tar hele investeringen. Fra arbeidet begynte til annlegget var ferdig, tok det 14 dager og vi fikk det akkuratt slik vi ønsket det.

Profilbilde av Monica Gunnerød, styreleder i Boligsameiet Brendsvolltundet 3

— Etter å ha innhentet mange tilbud, var det kun Elaway som klarte å gi oss en god oversikt over hva dette kom til å innebære for borettslaget. Det ble tydelig hva vi skulle forholde oss til, og i tillegg var prisen lavest av alle andre tilbydere. Kontakt oss gjerne som referanse.

Profilbilde av Homan Randarzan, Sameiet Kjørbokollen Garasjeanlegg

— Elaway har løst vår største utfordring. Vi ønsket oss en ladeløsning, men var ikke klare for å ta kostnaden med ny infrastruktur. Både styret og beboere er veldig fornøyde med installasjonsprosessen og produktet, og når kun de som har behov for lading må betale, blir alle fornøyde!

Ofte stilte spørsmål elbillading til borettslag og sameie

 • Hvordan fungererelbillading i borettslag og sameie?

  Borettslaget må skaffe seg et elbilladeranlegg tilpasset parkeringsanlegget. Deretter kan elbileiere benytte seg av ladestasjonen hjemme i borettslaget eller sameie sitt. Elbileiere kan velge mellom å leie eller eie ladeboksen.

 • Hvilken ladeleverandør bruker dere hos boligselskaper?

  Vi bruker Zaptec Pro og Easee Charge, som er nye smarte ladestasjoner spesielt utviklet for store ladeanlegg. Easee Charge og Zaptec Pro utvikles og produseres i Norge.

 • Hvor mye effekt kan vi få?

  Easee Charge og Zaptec PRO kan levere opptil 22 kW på TN-nett og opptil 11 kW på IT-nett.

 • Har vi nødvendig kapasitet tilgjengelig?

  Vår ladestasjon utnytter tilgjengelig elektrisk kapasitet til det fulle med dynamisk lastbalansering. Dette gjøres ved at når flere ladestasjoner kobles til samme sikring så vil den tilgjengelige strømmen fordeles automatisk mellom enhetene, slik at alle biler kan lades samtidig uten at den totale belastninger vil overstige den fastsatte grensen for sikringen.

 • Vi ønsker å få tilbud på installasjon og drift av ladeanlegget.

  Ta kontakt med oss i Elaway slik at vi kan kartlegge behov og gi dere et komplett tilbud.

 • Det er kun noen få beboere som ønsker lading nå.
  Hvordan legger vi opp infrastrukturen?

  Det er viktig at boligselskapet lager en plan for å dekke behovet for lading i dag, i morgen og om 10 år. Det er derfor smart å starte med en robust infrastruktur, slik at alle som vil kan sette opp smarte ladestasjoner, enten samtidig med installasjon av infrastruktur eller på et senere tidspunkt. Prisen for beboere vil bli den samme.