Pris på elbillader til bedrift, nybygg eller boligselskap

I Elaway er vi eksperter på å bygge ut ladeanlegg. Her er en oversikt over våre tjenester og priser på elbillading for bedrift, nybygg, garasjelag, borettslag og sameier.

Pris for fellesskapet

Leie felles infrastruktur fra kr
29/mnd per parkeringsplass

Beboere med parkeringsplass betaler en fast sum i måneden for infrastruktur. Oppgraderinger som følge av å bygge ut ladeanlegget, må felleskapet betale for i henhold til lovverket.

For elbileiere som ønsker å lade

Leie av ladestasjon fra kr 299/mnd
Kjøp av ladestasjon fra kr
18 900

Beboer kan velge om de vil leie eller kjøpe ladestasjonen. Strømprisen er Nordpools spotpris, avgifter, nettleie og 5 øre påslag per kilowattime.

Pris for fellesskapet

Kjøp felles infrastruktur
Må beregnes

Boligselskapet kjøper et komplett ladeanlegg til sine beboere. Kostnaden beregnes gjennom en befaring fra Elaway.

For elbileiere som ønsker å lade

Leie av ladestasjon fra kr 299/mnd
Kjøp av ladestasjon fra kr
18 900

Beboer kan velge om de vil leie eller kjøpe ladestasjonen. Strømprisen er Nordpools spotpris, avgifter, nettleie og 5 øre påslag per kilowattime.

Kr 49
/mnd
Pris for drift av ladestasjon

24/7 kundeservice, fakturering og app er inkludert i prisen. Elbileiere som har behov for å få på plass ladestasjon kan kjøpe eller leie via oss.

Er din bedrift eller boligselskap på utkikk etter en ladeløsning?

Om det er leie, eie eller drift av ladeanlegg så starter det hele med en samtale med Elaway. Ta kontakt, så bistår vi deg gjerne med prosessen med å få elbillading på arbeidsplassen eller i borettslag eller sameie.

Lade hjemme har aldri vært enklere

Elaways driftsmodell sparer styret i boligselskapet for bekymringer. Om det oppstår problemer eller spørsmål, kan beboer ringe til Elaway direkte døgnet rundt. Vi fakturerer deg med aktivt ladepunkt og du betaler kun for leiekostnaden og den strømmen du bruker.

Garasjeanlegg med Zaptec ladere - en av Elaways ladestasjon leverandører.
Garasjeanlegg med Zaptec ladere - en av Elaways ladestasjon leverandører.

Leie av infrastruktur og ladestasjon til en fast pris

Leieprisen er fast for leie av infrastruktur og leie av ladestasjon. Det vil være avtalefestet at prisen kun justeres etter konsumprisindeksen. Uavhengig av hvor mange eller få som ønsker å benytte seg av leie tilbudet.

Tilskuddsordninger

Hvis dere velger å eie infrastrukturen selv, kan dere søke ulike tilskuddsordninger for finansiering. Tilskuddsordningene varerer per fylke og/eller kommune og vi anbefaler dere å sjekke hva som er gjeldene for ditt område. Hvis de leier infrastrukturen får dere ikke muligheten til å få støtte.

Hvor mye koster det å lade en elbil?

Når ladeanlegg og ladestasjon er på plass er det kostnader til kraft, nettleie og administrasjon av anlegget som påvirker kostnaden til å lade.

Kraft

Kraftprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. I Norge har vi mye vannkraft og prisene er i stor grad påvirket av været, men påvirkes også av prisene i Europa. Kraft omsettes mellom produsenter og kraftleverandører på kraftbørsen og prises time for time gjennom døgnet. Norge er oppdelt i ulike kraftområder og det kan være ulike priser i ulike områder. I timer med høyt forbruk (typisk morgen og ettermiddag) er prisen høyere enn timer med lavt forbruk (typisk om natten). Kraftleverandørene priser kraft til sluttkundene som spotpris time for time pluss et påslag og pluss eventuelle andre kostnader. Det er påslaget og eventuelle andre kostnader som skiller de ulike kraftleverandørene.

Nettleie

I tillegg til kraftpris består strømregningen også av nettleie. Det er vanligvis kraftleverandøren som fakturerer nettleie på vegne av netteier. De ulike netteierne kan ha ulike tariffer, men i hovedsak er det 2 tariffer som er vanlig, energitariff for anlegg opp til en viss størrelse og effekttariff for større anlegg.

Energitariff består av et fastledd og et energiledd som er forbruksavhengig. Det vil si at man betaler et fast beløp pr kWh. Med energitariff får man en fortutsigbar kostnad, man betaler en gitt pris for den mengden man bruker.

Effekttariff består også av et fastledd og et energiledd, men i tillegg har den et effektledd. Effektleddet beregnes utifra det høyeste effektuttaket i anelgget, vanligvis pr måned.

Effekttariff er innført av myndighetene som et virkemiddel for å jevne ut strømforbruket I nettet. Kort fortalt virker det slik at de som har et jevnt forbruk av strøm betaler mindre i nettleie enn de som har et ujevnt forbruk. Effektleddet kan sammenlignes med det som i gamle dager het overforbruk. Mange husker sikkert kjøkkenwattmeteret – når den sorte nålen som viste effektuttaket passerte den røde nålen måtte man betale overforbruk.

Hvorfor brukes effekttariff?

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Etter hvert som samfunnet vårt elektrifiseres, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til lading av biler, busser, båter og annet. Denne utviklingen presser kapasiteten i strømnettet i perioder. For at vi skal lykkes med elektrifiseringen må vi utnytte nettkapasiteten best mulig. Da bør vi alle ha et økonomisk motiv for å flytte noe forbruk til tider med mindre belastning på nettet. Dette insentivet kommer blant annet fra effektbaserte tariffer i nettleien.

Ofte stilte spørsmål - pris Elaway

 • Er det bindingstid?

  Nei, det er ingen bindingstid hvis dere leier infrastruktur eller hvis du leier ladestasjonen. Du/dere kan når som helst kjøpe ut infrastrukturen eller ladestasjonen til en pris reflektert i tilbudet.

 • Kan borettslaget selv sette prisen per kWt lading?

  Nei. Strømprisen er Nordpools spotpris, avgifter, nettleie og 5 øre påslag per kilowattime.

 • Sender dere ladebrikke?

  Ladebrikke er i dag kostnadsfritt og sendes ut til beboere med behov for dette. Vi tilbyr også muligheten til å lade via mobilapp, hvor du også kan konfiguere andre ladebrikker.

 • Hvor mye strøm lader elbilkundene deres for i snitt per mnd?

  I snitt lader våre elbilkunder i boligselskaper i snitt 150kr per måned.

 • Hva skjer hvis jeg som leier ladestasjon flytter?

  Ladeabonnementet ditt er personbasert. Det vil si at du må si opp abonnementet ditt når du flytter, uavhengig om den nye eieren ønsker beholde ladestasjonen eller ikke.

  Du er ikke ansvarlig for at den nye eieren skal overta boksen din. Den nye eieren må bestille ladeabonnement gjennom Elaway og foreta en reetablering av ladeabonnementet dersom personen vil beholde ladestasjonen på parkeringsplassen.

 • Hva koster elbillader hos Elaway?

  Ladestasjon fra Elaway koster fra kr 299 per måned pluss faktisk strømforbruk.

  Har ditt borettslag, sameie eller bedrift allerede en avtale med Elaway? Søk opp ditt boligselskap og se prisene her.