Ladeanlegg for elbil

Et ladeanlegg består enkelt forklart av 2 deler – felles infrastruktur og selve ladestasjonene. Felles infrastruktur omfatter sikringer, måleropplegg og kabelfremlegg som dekker alle parkeringsplassene. Felles infrastruktur legges vanligvis som kurser dimensjonert for 45kW. Med felles infrastruktur på plass, er det klargjort for at de beboerne som ønsker det kan kjøpe eller leie egen ladestasjon.

Les mer om ladeanlegg