Tilbake til support

4. Stopp ladeøkten

App instruction

Trykk på Stopp for å stoppe ladeøkten. Husk å trekke ledningen ut av bilen før ladeboksen.

App instruction

Trykk på Stopp igjen, nå vil ladeøkten stoppe.

App instruction

Du vil nå se en oversikt over ladeøkten som ble utført.