Ladebokser

Elbillading for kommuner

Elaway tilbyr tjenester innen elbillading for kommuner. Vi kan stå for utbygging og en totalpakke, eller ta drift og kundeservice av anlegg.

Det kommer flere og flere utfordringer med kapasiteten på byggene våre. På et eller annet tidspunkt må man ha en løsning for å velge ladere underveis og ikke bare bruke de som kommunen administrerer.

Dette er en problemstilling kommuner kan møte i dag. Vi kjenner godt til hvor det trykker mest, siden vi i Elaway har tett samarbeid med mange kommuner i Norge.

Elaway har tjenester som hjelper kommuner i en travel hverdag hvor ladeanlegg og elbil tar stadig mer tid og ressurser.

Kommuner og behov for elbillading

Kommuner har både ønske og ofte vedtak om elektrifisering av tjenestebilene sine. Det betyr betydelig antall elbiler i daglig bruk og stort behov for lademuligheter.

Vi er langt forbi tiden hvor man bare plugget en elbil inn i vanlig stikkontakt. Lading skal være sikkert. Det skal også være enkelt og effektivt for både arbeidsgiver og arbeidstakeren. Torunn Paus, Bjørnafjorden kommune

Å administrere ladeløsninger er tidkrevende. Vi vet det fordi vi har lang erfaring med alt fra befaring og bygging til oppfølging av problemer og kundeservice. For en kommune vil dette komme på toppen av alt annet i en travel hverdag. Tid skulle man ofte hatt mer av. Vi kan ikke love deg mer, men vi kan love at du ikke bruker tid på administrasjon av lading hvis vi tar jobben.

Lading over alt i og utenfor kommunen

Siden utskifting av fossile biler til elbiler stort sett alltid går over lang tid, kan kommuner oppleve at enkelte av bilene deres har lav kjørelengde. Selv når der fulladet før arbeidsdagen er det ikke tilstrekkelig med kilometer du kan kjøre før det må lades igjen. Da hjelper det ikke med lading kun på ett sted. Med lading gjennom Elaway kan du bruke appen Bilkraft. Dette er den mest populære ladeappen, og den åpner opp en hel verden av muligheter for deg.

Med Bilkraft kan kommunens bil lades på alle ladestasjoner tilknyttet systemet. Da blir det mulig å planlegge en fornuftig rute, og du slipper å kjøre tilbake til utgangspunktet for å fylle på mer strøm. Altså en mye mer effektiv arbeidsdag.

Å kunne benytte ladestasjoner langs veien gjennom Bilkraft løser et problem for mange kommuner. Ikke bare skal det tilbakelegges stor avstander for mange av de ansatte gjennom en arbeidsdag, det er også et mulig problem at kommunens lokasjoner ikke er tilrettelagt for lading. Da snakker vi om nok strøm, for å si det enkelt. Gamle bygg er ikke laget for å takle store ladeanlegg på nettet sitt.

Kundeservice for ladekunder

Når vi sier at vi tar oss av administrasjon og kundeservice, da mener vi det virkelig. Kundesenter som er døgnåpent hele uken gir trygghet for brukere av ladestasjonene våre. Uansett hva som skjer og når det skjer kan du ta kontakt med våre spesialister.

Med 24/7 kundeservice dekker vi behovet uansett når kommunens ansatte og biler trenger assistanse. En grei ordning for alle, også private men spesielt kommuner som jo jobber for innbyggerne sine hele dagen hele uken gjennom.

Kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om mulighetene for din kommune sammen med Elaway.

Tilskudd til ladeinfrastruktur

Tilbyr din kommune støtte til ladeanlegg i borettslag og sameier? Vi er i kontakt med svært mange i målgruppen for denne typen tilskudd, og det er en viktig del av avgjørelsen for dem. Den økonomiske siden av ladeanlegg er en utfordring for enkelte som skal bygge. Derfor tilbyr Elaway fleksible løsninger for bygging og drift.

Både kommuner og private får samme tilgang til kundeservice, tjenester og oppfølging hos oss.

Kan vi hjelpe med noe?

Ønsker du mer informasjon? Eller vil booke en befaring for å se på mulighetene hos dere? Legg inn din kontaktinfo så hører du fra oss.

Loading form...

illustrasjon av ladeboks

Smart og skalerbar

Vær rustet for fremtiden. Våre ladeløsninger er skalerbare og smarte for ladekundene og kommunen.

illustrasjon av lommebok

Enkel og rettferdig prising

Bilkraft har en fleksibel betalingsmotor som kan prise lading på energi (kWh), tid eller en kombinasjon av disse

Illustrasjoin av ladeboks med forstørrelsesglass

24/7 kundeservice

Elaway tilbyr døgnåpen kundeservice (24/7). Dette letter arbeidsbyrden for deg og de som benytter ladestasjonene får rask hjelp.