← Nyheter

Den nye borettslagsloven på 3 minutter

Nytt år, nye lademuligheter. Her er alt du trenger å vite om den nye borettslagsloven.

En fornøyd elbileier i borettslag er fornøyd med retten til å lade
En fornøyd elbileier får endelig hodet over vann med den nye borettslagsloven

Kjører du elbil og bor i borettslag? Da har vi en god nyhet til deg. Den nye borettslagsloven som skal gjøre det lettere å lade elbilen hjemme er nå godkjent og tredde i kraft 1. januar 2021! Sameiene over hele landet fikk endringen allerede i 2017, men nå står beboerne i borettslagene endelig for tur. Nå har du rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Beboere som ikke disponerer egen parkeringsplass har også rett til å få satt opp ladepunkt for enklere lading hjemme.

Les mer om elbillading i borettslag og sameie her.

Her er lovforslaget i sin helhet:

Borettslagsloven

§ 5-11 a.Rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

Ein andelseigar som disponerer eigen parkeringsplass på eigedomen til burettslaget, har med samtykke frå styret rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknyting til parkeringsplassen. Samtykke kan berre nektast om det ligg føre ein sakleg grunn til det.

Ein andelseigar som har rett til å parkere på eigedomen til burettslaget, men utan å disponere ein eigen plass, kan krevje at det blir sett opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkome kravet med mindre det ligg føre ein sakleg grunn til å nekte. Styret avgjer kvar ladepunktet skal setjast opp.

Eierseksjonsloven er oppdatert med nøyaktig samme lovparagraf.

Selv om den nye loven er kort, inneholder den noen formuleringer som åpner for tolkning. Er dette virkelig elbileiernes svar på allemannsretten? Hva anser styret som en saklig grunn til å nekte deg elbillading i borettslaget? Og hvem skal betale for den gryende ladefesten?

Vi forklarer alt du trenger å vite om den nye loven på enkelt vis.

Kan alle beboere/andelseiere nå kreve å få sin egen ladestasjon i borettslaget?

Både ja og nei. Den nye loven sier at hvis andelseierne rett til å parkere på eiendommen til borettslaget eller sameiet, da har de rett til å få satt opp et ladepunkt. Men departementet skriver også “at det skulle vere opp til styret å avgjere plassering dersom den som krev å setje opp ladepunkt, berre har ein rett til å parkere på fellesareal.” Om det ikke finnes plass til nye ladepunkt på fellesarealet er jo ikke sikkert. Saklig begrunnede avslag er også et mulig utfall, hvis for eksempel kostnadene er så høye at det ikke er mulig å gjennomføre investeringen uten å heve felleskostnadene betraktelig.

Les mer om lading i borettslag her

Kan styret i borettslaget nekte meg å sette opp ladepunkt?

Det står i den nye loven at “Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.” Hva kvalifiserer til en saklig grunn? En saklig grunn kan være at det ikke finnes plass til nye ladepunkter på fellesarealet. En annen grunn, og den viktigste grunnen til at mange ladeprosjekter havarerer, er hvis kostnadene knyttet til investeringen er så høye at den ikke er mulig å gjennomføre uten å heve felleskostnadene betraktelig. Men det problemet kan jo vi løse veldig enkelt for styret og beboerne i borettslaget.

Hvem må ta kostnaden for utbyggingen av nye ladepunkt?

Høye kostnader er normalt den viktigste grunnen andre beboere kan ha for å motsette seg et initiativ om å legge til rette for elbillading. Departementet viste til at det å sette opp et ladepunkt kan bli svært kostbart for sameiet eller borettslaget, spesielt hvis det blir nødvendig å forsterke det eksisterende strømnettet. Oppgraderingen av infrastrukturen vil kunne bli en felles kostnad for borettslaget.

Må beboere som ikke har bil (eller elbil) betale for strømmen til de som lader?

Nei. Bare de som lader, betaler.

Kan retten til å få ladepunkt medføre at man har krav på parkeringsplass?

Nei. Den viktigste betingelsen for å etablere ladepunkt, er at vedkommende har rett til å parkere på eiendommen. Men etablering av ladepunkt skal ikke være en bakvei til å få parkeringsplass.

Det var jaggu på tide. Etter 4 års utredning er bremseklossene i den gamle borettslagsloven endelig historie. Den nye loven vil bidra til å fremskynde overgangen til fornybar energi over hele landet. Og vi er klare til å hjelpe dere med å ta det første steget.

Utrolig mye har skjedd siden vi startet for knappe 1,5 år siden. Vi har hjulpet hundrevis av borettslag med å komme ett skritt nærmere en bærekraftig ladeløsning for elbileiere i garasje- og parkeringsanlegg. Så langt har vi prosjektert over 30 000 parkeringsplasser i Norge, men vi forventer at antallet vil øke betraktelig i år, spesielt nå som den nye borettslagsloven er i (lade)boks. Litt etter litt nærmer vi oss målet om en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Og vi har bare så vidt begynt. Vil du være med på reisen? Ta kontakt med oss for en prat om hvordan borettslaget ditt kan bli en del av den fornybare bevegelsen.

Vi følger strømmen – gjør du?

  • Vi opererer ikke med skjulte kostnader, liten skrift eller overraskende bindinger.
  • Vi har solide eiere i ryggen som deler vår visjon om en elektrisk fremtid.
  • Vi kan både bygge, drifte og leie ut ladeanlegg – alt ettersom hva dere har behov for.
  • Administrasjonsfritt! Vi tar oss av alt papirarbeid og kundeservice.
  • Et komplett ladeanlegg fra Elaway er bare en befaring unna.