← Nyheter

Økt pris for bolig med elbillader

Kan du få høyere pris for en bolig med lader installert? Så stor er forskjellen.

Få mer for boligen med lader installert

Interessen for boliger med lader installert øker naturlig nok i takt med at andelen elbiler på norske veier blir høyere. Å ha lader til elbil er fremtiden, og fremtiden er her egentlig allerede nå.

Flere og flere sjekker om det følger med lader til boligen de vurderer, eller om det er enkelt å installere når de overtar den. Effekten av dette er vanskelig å måle i kroner og øre. Samtidig vet vi jo at økt interesse kan føre til flere budgivere som igjen kan påvirke prisen. Å gi en konkret vurdering av en verdiøkning er derimot vanskelig.

- Ja, selv om mange kanskje ikke har elbil enda. Nå er det blitt slik, i alle fall i OBOS, at du kan regne med en verdiøkning på 100 000–150 000 kroner på leiligheten din, dersom det følger med ladepunkt for elbil, sier prosjektleder Arild Myhre i Elektro Nettverk Service AS.

Ladestasjonen som er tilknyttet parkeringsplassen, gir også en verdiøkning.

I byene våre er parkeringsplasser ettertraktet, og fremtidige regler for utslipp i sentrale soner gjør det nærmest obligatorisk å ha lader. I disse områdene har man i for eksempel Oslo sett en stor økning i verdien på selve parkeringsplassen når lader følger med.

I områder med veldig lav andel elbiler kan man fort tenke at lader hjemme ikke er så viktig. Da tenker vi først og fremst på Nord-Norge, som har få elbiler og dårligere tilgjengelighet på ladere langs veiene. Nettopp dårlig tilgjengelighet til ladestasjoner kan sees på som et argument for at privat lading også bør utbygges parallelt med de offentlig tilgjengelige. Hvis du eier elbil i Nord-Norge - og det blir flere av dere hele tiden - vil du nok være mer interessert i en bolig med lader eller mulighet til å enkelt installere det.

I løpet av 2021 regner man med å passere 400.000 elbiler i Norge. Og i 2025 når vi kanskje den utrolige milepælen 1 million.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid for å finne artikler om eiendomsmeglere som ikke så verdien av elbillader som salgsargument. Det sier litt om hvor fort utviklingen går. Et kjapt søk på finn.no gir deg hundrevis av treff på annonser hvor man bruker ordene “elbillader” eller “lader”. Ikke bare nye prosjekt, men også eldre boliger. Noen av dem bruker også ordet i annonsens tittel. Et klart tegn på at lader er et salgsargument.

Elbillader hjemme

Uansett hvilken type bolig du har - utforsk muligheten for lader hjemme. Hvis du bor i borettslag eller sameie gjør du dette;

  • Be styret om å kontakte Elaway
  • Få Elaway på befaring
  • Få tilbud fra Elaway
  • Opplev vår komplette prosess som dekker alle steg
  • Lad hjemme med Elaway
Dronebilde av Kalbakken, der Elaway satt opp over 300 ladepunkter for tre nabo borettslag.
På Kalbakken satt nylig Elaway opp et stort ladeanlegg med over 300 ladepunkter for tre nabo borettslag. Du kan lese mer om saken her.

Økende etterspørsel

Antall elbiler i Norge øker jevnt og trutt. Hittil i år* står elbiler for 52,8 % av alle solgte biler. Det skaper naturlig nok et behov for flere ladestasjoner. Borettslag og sameier som kan tilby dette til nye og eksisterende beboere, har derfor en ekstra fordel. På samme måte som at mange ønsker innflyttingsklare boliger, ønsker stadig flere å ha ladeklare parkeringsplasser fra dag én i ny bolig.

– Vi ser nå helt klart at stadig flere etterspør tilretteleggelse elbillading, og jeg har ved flere anledninger opplevd at potensielle kjøpere har trukket seg dersom dette ikke er tilfelle. Hvorvidt det er en ladestasjon på plass spiller ingen særlig rolle, men det stilles stadig høyere krav i markedet til at infrastrukturen er på plass, sa Njål Nessa, spesialrådgiver i boligbyggelaget Bate, i en pressemelding fra mars 2019.

Elbillader i borettslag og sameie

Elbillader i borettslag og sameier fikk nye regler i 2021. Nå har det heldigvis blitt enklere å få dette på plass, både for styret og beboere. Med våre moderne og fleksible løsninger for å eie eller leie er muligheten åpen for alle.

Tilrettelegging for lading er god planlegging for fremtiden, selv om du ikke trenger det selv akkurat nå. Derfor er det bra for deg å støtte opp om planer for ladeanlegg der du bor. Omtrent 1.5 millioner nordmenn bor i borettslag og sameier. Om du ikke trenger lader selv akkurat nå, er det svært trolig at nestemann som eier boligen gjør det.

Så og si alle spør om det er elbillader på parkeringsplassen, eller så er de opptatt av hvordan man kan skaffe det og hvor mye det koster, sier Michelle Lehn Jensen hos Nordvik Løren.

Elbillader øker verdien på bolig
Elbilladinger øker verdien på bolig.

Easee lader

Easee lader er et norsk produkt. Høy kvalitet og enkelhet i bruk er kjennetegnene til Easee. De kaller seg selv verdens enkleste lader, og lever opp til det i hverdagen.

Easee er en fremtidsrettet lader med funksjoner som lar deg bruke strøm og lade smart. Et økonomisk godt valg i tillegg til at Easee lader altså er veldig enkel å bruke. Det er også en svært trygg boks, med en rekke sikkerhetsfunksjoner for å unngå blant annet overoppvarming.

Hos Elaway er Easee ladeboks ett av våre nøye utvalgte alternativ.

Tips oss om ditt boligselskap

Første steget til et ladeklart boligselskap, er en befaring. Legg igjen kontaktinformasjonen din eller til beslutningstager for ladeanlegg, så tar vi kontakt.