Effekttariffer

Effekttariffer innebär att din elnätskostnad blir lägre om du hjälper till att jämna ut topparna i elförbrukningen genom att ladda bilen när belastningen är lägre.

Bild av motorväg

Effekttariffer – effektbaserad prissättning på el

Effekttariffer, eller effektavgifter som det också heter, är en modell för prissättning på el som syftar till att optimera utnyttjandet av elnätet. Genom att erbjuda ett lägre elpris vid tidpunkter när belastningen är låg vill elnätsföretagen uppmuntra sina kunder att hjälpa till att kapa effekttopparna,  det vill säga jämna ut topparna i elbelastningen.

Vad innebär effektavgifter för elbilar?

Effektavgiften gör det dyrare för dig som konsument att ladda bilen - om du väljer att  göra det en tid på dygnet du samtidigt använder andra energikrävande apparater och maskiner i hemmet. Tanken med effektavgift för elbilar är att vi inte ska överbelasta elnätet genom att alla till exempel laddar sin elbil samtidigt.

Varför behövs effekttariffer?

Dagens klimatpolitik handlar mycket om elektrifiering, om att ersätta fossil energi med elenergi. I takt med att elektrifieringen av samhället ökar kommer stora mängder el förbrukas samtidigt: för att ladda bilar, bussar, båtar med mera. Denna utveckling gör att elnätet utsätts för mycket hög belastning under vissa tider på dygnet.

För att vi ska lyckas med elektrifieringen måste vi utnyttja elnätskapaciteten på bästa sätt. Ett sätt att åstadkomma detta är flytta en del av förbrukningen till andra tider på dygnet och på så sätt kapa effekttopparna och minska belastningen på elnätet. Det är skälet till att elnätsbolagen använder effekttariffer som prissättningsmodell. Det är helt enkelt ett incitament för dig som kund att hjälpa till att jämna ut topparna.

Kapa effekttoppar med smart laddning

Med ”smart laddning” menas att man laddar bilen på de tider på dygnet när priset är lägst. Eftersom de flesta sätter i kontakten i laddaren direkt när de kommer hem från jobbet blir belastningen på elnätet störst på eftermiddagen, det vill säga när den övriga elförbrukningen i samhället redan är hög. Belastningen på elnätet ger en högre nätkostnad. Om man istället fördelar elförbrukningen över dygnet minskar således också belastningen på nätet  – och tack vare effekttariffen blir då även priset lägre.

Så här laddar du smartare och sparar pengar:

  • Anslut bilen till laddaren direkt när du kommer hem från jobbet, men vänta med att starta laddningen med appen tills senare på kvällen när den övriga förbrukningen är lägre. Många bilar har redan appar och system för timerstyrd laddning som underlättar detta.
  • Det finns också lösningar för automatisk övervakning och styrning av effekten. Undersök om du kan använda ett sådant system.

Vad är lastbalansering?

Eftersom elbilsladdning kräver ett högt effektuttag använder de flesta laddboxar samtliga tre faser i elnätet. Men det är också viktigt att belastningen fördelas jämnt mellan de tre faserna. Detta kallas lastbalansering.

I ett system utan lastbalansering kan det lätt hända att en av faserna överbelastas trots att de övriga två faserna inte används mycket alls. Detta minskar den totala effekten och kan leda till att säkringar går eller att utrustningen blir överhettad.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Läs mer