HSE (hälsa, säkerhet och miljö)

Installatören är huvudansvarig för att arbetsmiljön följs upp i varje projekt och uppdrag. Det är viktigt för Elaway att rapportera och följa upp incidenter. Skador, incidenter och tillbud skall rapporteras till Elaway i enlighet med undertecknad HSE-försäkran och ramavtal mellan parterna. En rapport måste skickas till Elaway efter händelsen, där obligatoriska rapporteringskrav måste uppfyllas. Elaway som beställare kommer att kunna rapportera avvikelser och i extrema fall stoppa arbetet om vi upptäcker avvikelser vid en inspektion under arbete/installation. Detaljer kring vår HSE-policy och process på Elaway beskrivs i det avtal som tecknas när ett samarbete med Elaway inleds. Installatörer måste alltid följa sina egna processer och rutiner som fastställts i enlighet med företagets interna kontroll. Elaway tar HSE på allvar och det är viktigt för oss att incidenter rapporteras och att installatören arbetar aktivt för att uppnå noll skador.

Hur rapporterar jag en incident?

Alla incidenter kan rapporteras online genom att klicka på knappen nedan. Använd formuläret på nästa sida för att dokumentera händelsen. Tack för att du tar ansvar för säkerheten på arbetsplatsen!Buttons: [Rapportera en incident]