Köpa eller hyra elbilsladdare i BRF?

När ekonomin är lite svajig är det många bostadsrättsföreningar som överväger att hyra elbilsladdare till fastigheten istället för att köpa dem. Vi på Elaway erbjuder både laddstolpar till försäljning och för hyra.

Elaway laddbox

När ekonomin är lite svajig är det många bostadsrättsföreningar som överväger att hyra elbilsladdare till fastigheten istället för att köpa dem. Vi på Elaway erbjuder både laddstolpar till försäljning och för hyra.

I Sverige har det blivit allt mer populärt att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningar. Inte minst med anledning av bidraget man kan få av staten för installationen. Trots det kan bristen på kapital vara en anledning till att man inte kan installera laddplatser. Men Elaway har hittat en lösning på problemet.

Bristen på startkapital ska inte vara ett hinder för bostadsrättsföreningen att kunna erbjuda laddmöjlighet åt de boende. Därför har vi tagit fram ett alternativ där BRF:er kan hyra laddstolpar och därmed slippa ligga ute med de större investeringskostnaderna som innefattar en installation, säger Viktor Hansson, Elaways rådgivare.

Då kan hyra av laddanläggning vara ett bra alternativ

Vid hyra av laddstolpar betalar bostadsrättsföreningen en månadskostnad och slipper därmed startkostnaden som man betalar vid ett köp. Efterfrågan på laddplatser ökar ständigt, samtidigt som räntekostnader och elräkningar har ökat senare tid. Då har möjligheten att hyra laddstation blivit alltmer aktuell.

Det är inte helt ovanligt att äldre BRF:er har stora renoveringskostnader som gör det svårt att köpa in laddstationer. Det kan exempelvis vara underhåll som ett stambyte på gång eller en stor fönsterrenovering. Därför har vi tagit fram det här erbjudandet som en lösning på problemet.

En ytterligare fördel att välja att hyra laddstationer är att det kräver mindre arbete för styrelsen. Vanligtvist är styrelseuppdraget bara ett sidoprojekt man tar på sig utöver sitt heltidsarbete. Om man väljer att hyra en laddstation blir det därmed mindre ansvar för styrelsen, vilket gör det till ett bra alternativ.

Att hyra laddstolpar öppnar upp för möjligheter i bostadsföreningar som har en tight återhållen ekonomi på grund av höga renoveringskostnader. Då kan man istället få ett laddningssystem till en billigare månadskostnad och slippa ligga ute med en hög engångskostnad. Viktor Hansson, rådgivare hos Elaway

Att hyra laddstolpar passar bostadsrättsföreningar som:

  • har låg likviditeten
  • har stigande räntor som påverkat BRF:ens kassaflöde
  • har många stora kommande renoveringar som gör det svårt att få loss ett högre belopp

Hur går det till att hyra en laddstation?

Hos Elaway kan boende i bostadsrättsförening välja att antingen köpa eller hyra en elbilsladdare – något som få andra företag inom branschen erbjuder idag. Det här alternativet gör det möjligt för alla att delta i det gröna skiftet. När din bostadsrättsförening vill hyra en laddstation behöver den först göra en överenskommelse med oss på Elaway. Därefter beställer den boende laddboxen enkelt via oss mot en låg månadshyra från 269 kronor.

Vid hyra av en laddanläggning via Elaway kommer vi att äga den. Det innebär att vi kommer ta hand om alla kostnader för installationen samt alla eventuella uppgraderingar som systemet och tekniken kräver. Däremot kan bostadsrättsföreningen välja att köpa loss laddplatserna vid ett senare tillfälle.

När är det bättre att köpa laddboxen?

Att hyra laddstolpar är ett bra alternativ om det inte finns tillräckligt med kapital för att köpa dem. Men om det finns tillgängliga ekonomiska resurser kan det vara ett bättre alternativ att betala för bostadsrättsföreningens laddstolpar.

En fördel med att köpa laddboxarna är att föreningen har rätt att använda det statliga bidraget, vilket ger upp till 50% ersättning. Däremot kommer det givetvis att kräva mer underhållsarbete och en viss servicekostnad, men det lönar sig oftast i slutändan.

En bostadsrättsförening kan välja att hyra infrastrukturen kopplat till elbilsladdning, men medlemmarna kan däremot välja att köpa eller hyra laddboxen. Idag finns ett grön teknik-bidrag som privatpersoner kan använda sig av. Bidraget är ett slags skatteavdrag där leverantören drar av 50% direkt på fakturan.

Medlemmen gör själva valet om de vill hyra eller köpa laddanläggningen.

Ett alternativ som flera bostadsrättsföreningar har valt är att börja med att hyra en laddanläggning och sedan låta medlemmarna göra valet själva om de vill köpa eller hyra laddboxen.

När en bostadsrättsförening väljer att hyra infrastrukturen erbjuder vi medlemmarna alternativet att köpa eller hyra laddboxen, vilket är väldigt uppskattat av förarna.Vi vill kunna erbjuda medlemmarna båda alternativen för att skapa ett attraktivt erbjudande till samtliga, baserat på deras behov, säger Viktor. Viktor Hansson, rådgivare hos Elaway

Varför borde BRF:en installera laddstolpar?

Om ni står inför beslutet att installera laddstolpar eller inte, så finns det flera motiv till varför ni bör göra det. Dels gör elbilsladdare att föreningen blir mer attraktiv på bostadsmarknaden. Ju längre tiden går, desto större blir efterfrågan på laddplatser hemma i sin bostadsrättsförening. Genom att ha det installerat kommer spekulanter som har det som krav att vara mer positiva till er BRF. Om spekulanter har det som krav kommer de inte heller att gå på en bostadsvisning som inte erbjuder den möjligheten. Slutligen kommer det troligen att öka möjligheten till värdeökning för bostaden vilket såklart gynnar den enskilda medlemmen som ska sälja.

Bild av laddbox

Vill du få et kostnadsförslag?

Kontakta oss här