laddstolpa-bostadsrattsforening

Så skaffar ni laddstolpar till bostadsrättsföreningen

Att installera laddstolpar i en BRF behöver inte vara en komplicerad och tidskrävande process!

Antalet och andelen elbilar av nybilsförsäljningen ökar stadigt och dessutom i allt högre takt. 2021 registrerades dubbelt så många elbilar som året innan och i oktober 2022 var en av tre nya bilar som såldes en elbil.

Om din bostadsrättsförening vill installera laddboxar kan ni söka det statliga stödet Ladda bilen från Naturvårdsverket. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnader och uppgår som högst till 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddplats. Ansökan görs företrädesvis innan installationen påbörjas, men det går även att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att projektet slutförts. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

elbilsladdning i bostadsrättsföreningen

Så väljer ni leverantör

Att välja leverantör av elbilsladdare till bostadsrättsföreningen är inte alltid så enkelt som man skulle kunna tro. Laddmarknaden är fortfarande ung och branschen okänd terräng för många. I många fall kan man behöva förhålla sig till flera leverantörer: ett företag som utför grävning och markarbeten och en elfirma som installerar laddinfrastrukturen. Förutom att ta in offerter från flera olika företag måste man också kunna bedöma vad deras erbjudanden innebär i praktiken.

Att navigera genom djungeln av erbjudanden kan med andra ord vara utmanande och det finns flera fallgropar man bör vara uppmärksam på. Det bör till exempel vara enkelt att bygga ut anläggningen när det tillkommer fler boende i föreningen som skaffar elbil. Och vem ansvarar för kontakten med de boende när laddstolparna väl är i drift?

En trygg process från början till slut

Behöver er BRF hjälp med hela processen kring installation och drift och betallösning av laddstolpar? Genom att överlåta projektledningen till en etablerad och erfaren aktör som Elaway – som har två av Nordens största kraftbolag, Hafslund och Eviny, i ryggen – kan du känna dig säker på att projektet genomförs effektivt och smidigt.

– Att prissätta laddningen och fakturera de boende kan vara en grannlaga uppgift och dessutom ge upphov till diskussioner i bostadsrättsföreningen. Med vår effektiva och skalbara lösning slipper styrelsen hantera dessa frågor liksom all tidskrävande administration, säger Lars Lindberg, energirådgivare på Elaway. Elaway tar hand om hela processen kring installation av laddstolpar, från inspektion och offert, till installation, övervakning och betallösning, berättar Lars Lindberg.

Vår kompletta lösning för elbilsladdare till er BRF

Det första steget är att samfälligheten eller bostadsrättsföreningens styrelse tar kontakt med Elaway och ber om att få en offert på laddplatser.

– Vi kommer på besök och ger sedan en detaljerad offert som innehåller allt från markarbeten till installation av laddstolpar för de boende i bostadsrättsföreningen. Det är många som ser fördelarna med en helhetsleverantör som tar ansvar för hela projektet, förklarar Lars.

Elaway erbjuder en komplett lösning med laddplatser och betallösning för de boende. Med en enda leverantör att förhålla sig till blir vardagen lättare för både bostadsrättsföreningen och de boende, och det gäller såväl under installationsprojektet som när laddstolparna är på plats och det är dags att börja använda dem och betala för laddningen.

– När laddstolparna är på plats är det enkelt att ansluta sig till Elaways molntjänst för smart elbilsladdning. Det behövs bara några knapptryck, säger Lars.

Främtidens elbilsladdare

Framtidssäkra laddstationer - administrationsfritt för bostadsrättsföreningen

Framtidssäkert är ett nyckelord för både våra laddstolpar och användningen av dem. Elaway uppdaterar kontinuerligt tekniken så att den alltid går i linje med senaste standard. Vi bygger också ut anläggningen när det behövs, så att alla boende i bostadsrättsföreningen kan få en egen laddplats när de så önskar – och kan ladda med samma höga effekt. Även när alla laddar samtidigt. – I vårt erbjudande ingår både installation av laddplatser och driften av dem, dvs. laddning och betallösning – men vi kan också överta driften av befintliga laddplatser. Med proaktiv serviceplanering och felsökning ser vi till att laddstolparna fungerar som de ska och tar hand om betallösningen. I praktiken kräver våra laddplatser ingen administration alls för samfälligheten eller bostadsrättsföreningens styrelse, förklarar Lars och tillägger:

– Vi är medvetna om att trygghet är viktigt för våra kunder och därför har vi marknadens bästa garanti på hela 8 år.

Elbilsladdning med smart och förmånlig prissättning

Något som verkligen efterfrågas på marknaden är möjligheten att kunna ladda sin elbil med timpris, det vill säga att ladda när elen är som billigast.

– Att ladda elbilen med timpris minskar milkostnaden för elbilsägare och bidrar till att resurserna nyttjas på bästa sätt. För den klimatmedvetna har det också en grön och hållbar aspekt, avslutar Lars.