FAQ

Priser, vilkår og fakturaspørsmål

Får jeg strømstøtte?

Ja! Lading av kjøretøy regnes som husholdningsforbruk og er derfor berettiget strømstøtte. Har du ikke fått støtte på din faktura? Gi oss en lyd, så sjekker vi det opp for deg.

Hvorfor har jeg fått mer støtte på min egen strømregning enn på fakturaen fra Elaway?

I noen få tilfeller har ikke nettselskapene tildelt strømstøtte på strømmålere. Vi har løpende dialog med de aktuelle nettselskapene for å rette opp eventuelle feil. Når vi mottar korrigert beløp på vår strømregning vil vi korrigere strømstøtten på din faktura.

Informér oss gjerne, dersom du ikke har fått korrigert beløp innen to måneder, slik at vi kan ta saken videre med nettselskapene.

Hvordan utregnes nettleien?

Nettleien består av et fastledd, en årlig avgift, og et forbruksledd, som beregnes ut i fra hvor mye strøm som brukes. Det er også enkelte ladeanlegg som har effekttariffer, som beregnes ut i fra hvor mye strøm som brukes i et gitt intervall. Totalsummen av nettleien deles på antall kWt som er brukt på strømmåleren og vi får en kWt-pris.

I noen tilfelles vil kWt-prisen for nettleien bli ganske høy dersom det er lavt forbruk på strømmåleren. Årsaken er da at fastleddet har få kWt å bli fordelt på.

Eks: Fastleddet utgjør 190 kr/måneden. På strømmåleren er det registrert 20 kWt. For enkelhetens skyld kan vi si at det utgjør 10 kr i variable kostnader (forbruksavhengig del).

200 kr / 20 kWt = 10 kr per kWtNormalt er nettleien et sted mellom 30 og 50 øre per kWt.

Hvordan mottar jeg faktura, og hva inneholder den?

Du mottar faktura på e-post. Dersom du ønsker eFaktura i nettbanken, kan du da bestille det når du er innlogget i nettbanken. Fakturaen inneholder to ting: Fast månedspris for ditt ladeabonnement og drift av ladeanlegget, og ditt strømforbruk. Sistnevnte er delt opp i strømpris, inkludert påslag, din andel av nettleie og eventuell strømstøtte.

Hva koster det å etablere en ladestasjon hos dere?

Se priser for ditt boligselskap i boligportalen her: https://consumer.elaway.io/

I appen står det kr 0,- på ladeøktene mine. Hvordan beregnes prisen?

Strømpris beregnes ut ifra gjennomsnittlig pris på strømregningen til anlegget. I tillegg kommer nettleie, statlige avgifter og 5 øre påslag fra Elaway per kWt.

Utsettelse av faktura

Vi tilbyr inntil en måned utsettelse på faktura. Ta kontakt med faktura@elaway.io dersom dette er aktuelt.

Hvor kan jeg se hvor mye strøm jeg har brukt?

Du vil kunne se alle ladesesjonene dine og hvor mange kWh som er brukt per ladesesjon i appen du benytter deg av.

Når kommer faktura?

Faktura utstedes etterskuddsvis. Det betyr at forbruket for januar blir fakturert i februar, og sendes ut i siste halvdel av måneden. Fakturaen har to ukers betalingsfrist.

Oppsigelse eller flytting

Oppsigelsestid: Oppsigelsestiden er på én måned, regnet fra den første i neste måned etter at oppsigelsen fant sted.

Eksempel: Sier du opp 15. januar, løper avtalen din frem til 28. februar. Oppsigelse må sendes skriftlig til faktura@elaway.io

Flytting: Du må melde oppsigelse skriftlig til faktura@elaway.io. Dersom vedkommende som flytter inn etter deg skal ta over ladestasjonen må vedkommende sende inn ny bestilling via https://consumer.elaway.io/.

Avtalen avsluttes når ny eier overtar ladestasjonen. Du vil motta sluttfaktura måneden etter avtalen er avsluttet.

Kan jeg leie ut parkeringsplassen min med ladestasjon?

Absolutt. Da må leietaker legge inn bestilling på ladeabonnement, og så må utleier og leietaker bli enige seg imellom hvem som betaler etablering. Vi samler alt på én faktura.

Kan jeg pause abonnementet?

Vi tilbyr dessverre ikke å pause et abonnement, men du kan eventuelt si opp ditt abonnement og opprette et nytt senere. Se i boligportalen for ditt boligselskap eventuelle kostnader knyttet til dette: https://consumer.elaway.io/

Jeg betaler for øyeblikket abonnement, men ønsker å kjøpe ladestasjonen.

Det kan godt være at du kan kjøpe det! Vennligst se i Vilkår for utkjøp av ladestasjon i avtalen boligselskapet ditt har inngått. Ta også gjerne kontakt med ditt styre for mer informasjon om avtalevilkår og mulighet for kjøp.

Når begynner mitt ladeabonnement å løpe?

Abonnementet begynner å løpe fra du har mottatt e-post fra oss om at ladestasjonen er klar til bruk.

Hvordan fungerer Vipps-eFaktura?

Vipps eFaktura aktiveres fra Vipps-appen, under Profil --> Regninger og eFaktura. Når dette er aktivert, kan vi sende deg faktura som Vipps eFaktura, og du kan velge om du vil godkjenne den i Vipps eller nettbank, dersom din bank støtter dette.

Hva betyr det at dere har justert prisen tilsvarende konsumprisindeksen?

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. Vi har justert våre priser tilsvarende konsumprisindeksen fra og med 1.1.2022 iht våre alminnelige vilkår.

Bestilling og installasjon av elbilladere

Hvordan bestiller jeg?

Du kan bestille ved å søke opp ditt boligselskap på https://consumer.elaway.io/ Du vil her få opp alternativer for kjøp/leie av lader og tilhørende priser, samt vilkår.

Jeg skal bestille, men hva er forskjellen på kjøp, drift og leie?

Kjøp av ladestasjon er alternativet for deg som ikke har ladestasjon på plassen din i dag, men som ønsker å eie den fullt og helt. Drift av ladestasjon er alternativet for deg som allerede har en ladestasjon på plassen din som du eier, og som du ønsker å bruke. For å få tilgang til ladestasjonen du eier må du opprette avtale med Elaway, som aktiverer og drifter den for deg. Leie av ladestasjon er alternativet for deg som ikke ønsker å kjøpe ladestasjonen, men heller leie den. Drift av ladestasjonen er inkludert i leieprisen.

Borettslaget/sameiet mitt har signert avtale med Elaway. Hvor lang tid tar det før jeg kan lade bilen min?

Installasjon av ladeanlegget kan først starte etter at installasjonsmelding til nettselskapet er godkjent og etter at netteier eventuelt har utført sin utvidelse av kapasitet i strømnettet. Informasjon om oppstartsdato og antatt ferdigdato vil bli oversendt til styret i borettslaget etter dette.

Hvis du ønsker å sjekke dato for ferdigstilling i ditt boligselskap, kan du søke opp ditt boligselskap i boligportalen vår her: https://consumer.elaway.io/

Merk! Denne datoen kan endre seg. Styret i ditt boligselskap får beskjed dersom denne datoen blir utsatt.

Borettslaget/sameiet mitt har inngått avtale med Elaway. Må jeg bestille ladeabonnement nå for å kunne ha ladestasjon i fremtiden?

Nei, du trenger ikke å bestille ladestasjon idet borettslaget inngår avtale med Elaway. Du kan når som helst bestille ladestasjon på våre nettsider, elaway.io, og vi vil komme og montere opp boksen hos deg. Dette kan du gjøre selv etter at de andre ladestasjonene er satt opp i borettslaget.

Anlegget er satt i drift i mitt boligselskap. Hvor lang tid tar det fra jeg bestiller til jeg kan lade?

Montering av ladestasjon (leie eller kjøp av ladestasjon) vil normalt skje innen 10 virkedager. En av våre installatører vil ringe deg for å planlegge monteringstidspunkt.

Tilgang til eksisterende ladestasjon (fellesplasser eller drift av eksisterende ladestasjon) er normalt klar innen 2 virkedager.

Abonnement begynner å løpe fra ladestasjonen er montert og klar til bruk.

Elaway skal overta ladeanlegget i mitt borettslag/sameie. Jeg har allerede ladestasjon på min parkeringsplass. Hva må jeg gjøre?

Dette avhenger av hva styret i ditt borettslag/sameie inngår avtale med Elaway om.

Ta kontakt med ditt styret eller ring oss i Elaway for å få avklaring på hva som vil skje med akkurat din ladestasjon.

Som beboer må du bestille ladeabonnement hos oss før vi kan gi deg tilgang til ladestasjonen. Du kan bestille ved å søke opp ditt boligselskap her: https://consumer.elaway.io/

Hvordan monterer dere ladeanlegget?

Vi monterer opp infrastruktur i henhold til avtale med styret i ditt boligselskap.

Hvordan dimensjonerer dere ladeanlegget?

Som standard monterer vi eget sikringsskap for ladeanlegget, dette for å skille det fra øvrig el-installasjon og strømforbruk i boligsameiet. Deretter legger vi til antall kurser som egner seg for ditt borettslag/sameie på parkeringsplassene.

Kan jeg bestille og montere ladestasjon selv?

Nei. Det er dessverre ikke mulig å bestille og montere ladestasjoner på eget initiativ, blant annet fordi det er i strid med avtalen mellom boligselskapet og Elaway. Regelen er nedfelt i punkt 2.1 i avtalevilkårene: “Boligselskapet forplikter at seg til at all lading av kjøretøy i boligselskapet skjer gjennom Elaway sine ladetjenester. Det betyr at Tilknyttede Beboere må bestille ladestasjon og montering gjennom Elaway."

Hvilken leverandør av ladestasjoner bruker Elaway?

Elaway bruker hovedsakelig Easee for nye anlegg. Vi kan ta over og drifte anlegg med både Easee og Zaptec. Styret i borettslaget/sameie ditt har informasjon om hvilken type ladestasjon som leveres i deres borettslag/sameie.

Hvordan bruke elbilladeren?

Brukerveiledning

Her finner du våre brukerveiledninger for bruk av app og ladestasjon.

Hvor mye effekt kan jeg få?

Ladestasjonen din deler tilgjengelig effekt i ladeanlegget med de andre ladestasjonene. Avhengig av tilgjengelig kapasitet totalt og hvor mange andre som lader samtidig, så kan effekten nedjusteres slik at alle får ladet, da med begrenset hastighet.

Det er også innstillinger i kjøretøyet som kan påvirke hvor mye effekt den tar imot, uavhengig av hva den har teknisk mulighet til å motta.

Maksimal effekt: Ladestasjonene leverer opptil 22 kW hvis nettsystemet den er tilkoblet er på 400V (TN-nett). Der ladeanlegget er tilknyttet 230V (IT-nett) vil ladestasjonen normalt ha en maksimal effekt på rundt 7,4kW.

Minimal effekt: Tilgjengelig effekt avhenger av hvor mange som lader elbilene sine samtidig, men Elaway garanterer for Elbilforeningens anbefaling på minimum ladehastighet som ligger på 1,4 kW.

Følger det med ladekabel?

Det følger ikke med ladekabel til ladestasjonen.

Hva er en RFID-brikke (ladebrikke) og hvor får jeg tak i en?

En RFID-brikke, også kalt en ladebrikke, kan benyttes som alternativ til vår app for å starte og stoppe lading. Dette kan være et godt alternativ i områder med dårlig dekning.

En kan starte lading ved å "tæppe" ladebrikken på leseren i front av ladestasjonen.Har du allerede en RFID-brikke fra for eksempel Elbilforeningen, kan du benytte denne. Dersom du ikke har RFID-brikke, kan du bestille det via oss på post@elaway.io.

Jeg har problemer med ladestasjonen

Ladestasjonen vil ikke lade bilen min, hva gjør jeg?

Det kan være flere årsaker til dette:

- Dersom du ikke har mottatt e-post fra oss om at ladestasjonen er klar til bruk med vedlagte brukerveiledninger betyr dette at ladestasjonen ikke er aktivert og klar til bruk enda. Vent med å starte lading til du har mottatt denne e-posten.

- Bilen kan være fulladet.

- Kabelen er ikke dyttet godt nok opp i ladestasjonen.

- Du har tatt i bruk tidsstyring på lading i bilen; det vil si at laderen kun lader i en viss tid av døgnet.

- Hvis ladestasjonen lyser unormalt, vennligst se brukerveiledningen for Easee/Zaptec her: https://elaway.io/no/brukermanual-ladestasjon

- Det kan være en feil på ladeanlegget. Ta kontakt med oss i Elaway og vi sjekker dette opp.

**Merk! For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig, ber vi deg om å være i nærheten av ladestasjonen når du tar kontakt med vår kundeservice.**

Ladekabelen sitter fast

Det kan være flere årsaker til at ladekabel sitter fast.

Ladekabelen skal først tas ut av bilen. Se til at bilen er helt skrudd av. Forsøk først å låse/låse opp bil. Bilen må avslutte lading for at ladestasjonen slipper kabel. Forsøk å dytte ladekabelen godt opp i ladestasjonen og se om den slipper. Hvis dette mot formodning ikke hjelper, ta gjerne kontakt med vår kundeservice.

Jeg har en Renault Zoe, og ladestasjonen fungerer ikke på denne bilen. Hvorfor?

Renault Zoe kan kun lade på TN-nett med mindre man kjøper tilleggsutstyr som støtter lading på IT-nett. Det beste er å få tak i Raydiall Ucase med Type 2 stikkontakter i begge ender av skilletrafoen. Denne må du kontakte din bilforhandler direkte for å få tak i. Du kan alternativt benytte en "ladebøtte" som har Schuko i den ene enden, men da trenger du en overgang Type 2 til Schuko. Ladestasjonen vil da begrense til 10A ladestrøm slik at dimensjoneringen er innenfor kravene. Denne overgangen kan kjøpes på: https://www.elbilgrossisten.no/products/type-2-til-schuko-adapter-nokkelbryter?variant=29083040972903. Du vil motta rabattkode på overgangen i velkomst-eposten.