Lastbalansering för elbilar med smarta laddboxar

Foto av trafikerad väg tagen på natten

Med lastbalansering utnyttjas den tillgängliga effektkapaciteten optimalt.

Men vad är lastbalansering egentligen och hur fungerar det? Behövs det en laddbox med dynamisk lastbalansering och vilka är fördelarna? Det får du svar på här.

Vad är lastbalansering?

Lastbalansering handlar om att fördela laddhastighet och energiförbrukning på ett smart och säkert sätt när flera elbilar laddas samtidigt. Med dynamisk lastbalansering anpassas laddhastigheten till elbilen automatiskt till hur mycket el som finns tillgängligt i fastigheten. På så sätt utnyttjar varje laddbox kapaciteten optimalt, samtidigt som man undviker att huvudsäkringen löser ut.

Fördelarna med dynamisk lastbalansering

Med lastbalansering blir driften av laddanläggningen smartare, samtidigt som kostnaderna minskar. Fler bilar kan laddas samtidigt utan att den totala elförbrukningen överskrider gränsen. Genom att använda lastbalansering kan man ofta installera elbilsladdare utan att fastighetens elkapacitet behöver byggas ut.

Så här bygger vi våra laddanläggningar

I ett statiskt laddsystem utan lastbalansering ger varje laddplats en fast effekt (en fast mängd el). Med Elaways lösning som har dynamisk lastbalansering kan antalet laddare enkelt utökas, eftersom all tillgänglig energi i fastigheten kan utnyttjas vid varje tidpunkt. Lastbalansering är ett viktigt steg i riktning mot att säkra framtidens laddbehov – samtidigt som det gör det möjligt för fler boende att ladda sin elbil till lägsta möjliga pris.

Skaffa en lastbalanserad lösning från Elaway

I nära samarbete med laddleverantörerna ser vi till att fler boende kan ladda sin elbil på ett effektivt sätt. När laddanläggningen och lastbalanseringsenheten har installerats ansluts alla laddstationer till en molnbaserad tjänst som övervakar driften av alla laddpunkter och ser till att laddningen blir stabil och säker. Enkelt, eller hur?

Vad kostar det att installera elbilsladdare i en bostadsrättsförening?

Kontakta oss