Färja i en vinterfjord

Om den här sekretesspolicyn

Elaways sekretesspolicy informerar dig om hur vi samlar in och använder personuppgifter via www.elaway.io. All insamling och användning av personuppgifter omfattas av svensk dataskyddslagstiftning.

Information som vi samlar in

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Informationen som vi samlar in om dig beror på vilka delar av våra tjänster du använder, om du blir kund hos oss, eller uppger information i andra sammanhang. Vi samlar in personuppgifter som:

 • Du ger oss, till exempel när du blir laddningskund, önskar att vi ska ta kontakt, prenumererar på våra nyhetsbrev eller kontaktar oss gällande frågor
 • Registreras automatiskt när du använder elaway.io

Du har ingen skyldighet att uppge personuppgifter till oss, men ifall du väljer att inte göra det är det möjligt att vi inte kan förse dig med våra tjänster, eftersom vi exempelvis inte kan leverera laddning, ta betalt eller kontakta dig gällande din beställning.

När du använder elaway.io kommer du att dela någon information med oss.

Vilka av dina personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter inom följande kategorier:

 • Grundläggande information som namn, adress och kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer. Vi samlar in denna information för att kunna tillhandahålla de tjänster som vi erbjuder, om identifiering och registrering, samt i marknadsföringssyfte.
 • Uppgifter om din kundrelation, såsom beställningsuppgifter, betalningsuppgifter och din kontakt med kundtjänst. Vi gör detta för att hantera din kundrelation, erbjuda god service, hjälpa dig och kunna ha möjlighet att kontakta dig vid behov.
 • Uppgifter som uppstår i samband med användningen av tjänsterna eller köp hos oss, t.ex. teknisk information om enheter som du använder när du besöker våra tjänster, kommunikation som vi har skickat till dig och personaliserat innehåll, insamlad data med hjälp av cookies och liknande teknik när du besöker våra webbsidor.
 • Information som härrör från annan information, antingen genererad eller tillhandahållen, såsom marknadsföringssegment och annan information om våra användares vanor för att bättre kunna förstå dem.
 • Demografisk information som samlats in från samarbetspartners som specialiserar sig på att förstå och beskriva beteende och livsstil, normalt baserat på var du bor, om du inte nekar till detta.
 • Eventuell annan information som är insamlad på basis av ditt samtycke. I så fall får du specifik information om vilka uppgifter som vi samlar in och vad de används till när vi ber om ditt samtycke.

Vi kan sammanlänka information som insamlats i samband med olika tjänster i den mån som uppgifterna samlas in för samma ändamål (se information om ändamålen nedan).

Hur din information används och skyddas

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder information som vi registrerar om dig för följande ändamål:

 • Tillhandahålla tjänster; Vi behandlar personuppgifter för att erbjuda och tillhandahålla tjänster till dig, och på så sätt är behandlingen nödvändig för att uppfylla ett avtal som du är en part i. Till exempel behandlas personuppgifter i samband med:
 • Att vi erbjuder digitala tjänster med ett personligt användarkonto
 • Att vi skickar information och uppdateringar, både om beställningar som du har beställt, men även allmän och personligt anpassad information och utbildning om tjänsterna och tjänsteförslagen som gäller för dig
 • Fakturering, betalningsuppföljning och säker betalning
 • Rättelse av fel, kundservice och klagomålshantering
 • Utveckling och analys; Vi behandlar personuppgifter för att förstå våra användares behov och förbättra och vidareutveckla de tjänster som vi tillhandahåller. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster. Exempel på sådana ändamål är:
 • Att samla in och analysera information för att förstå användningsmönster och behov, exempelvis för att förbättra vårt erbjudande, optimera tjänsten, kommunikation, kapacitet etc. Här kan vi bland annat använda användarundersökningar (elektroniskt eller via telefon), automatiserad återkoppling eller inskickade förslag.
 • Att använda statistiska data för att gruppera användare på grundval av användningsmönster, kundrelationens varaktighet, boplats, ålder eller andra uppgifter för att förstå hur dessa påverkar användningen av våra tjänster. I dessa fall kommer informationen att behandlas aggregerat och/eller anonymiserat.
 • Att kunna utföra felsökning och rättelse av fel gällande händelser som inträffar med enskilda användare
 • Att utarbeta användarundersökningar, användaranalyser och marknadsanalyser baserade på användningsmönster och demografi
 • Försäljning och marknadsföring; Vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte i enlighet med aktuell lagstiftning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. Exempel på sådana ändamål kan vara:
 • Förvärvningsprogram där användare kan värva andra användare
 • Att dela personuppgifter med underleverantörer som tillhandahåller tjänster inom försäljning och marknadsföring till oss, när detta är nödvändigt för att utföra ett överenskommet uppdrag
 • Att utbyta nödvändig information med samarbetspartners när detta är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig (t.ex. delar vi uppgifter om att du har beställt laddning från oss med en samarbetspartner som sätter igång laddningsanläggningar på din parkeringsplats enligt överenskommelse).
 • Personlig marknadsföring i andra digitala kanaler; För att säkerställa relevant annonsering även på andra webbsidor eller -tjänster samarbetar vi med annonspartners, som till exempel Google och Facebook. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster.
 • Direktmarknadsföring; Som användare av våra tjänster kan vi kommunicera erbjudanden, nyheter och utbud samt funktionalitet, ändringar eller nyheter i vår tjänst, eller övrigt som antas vara relevant för dig, via e-post, telefon, post, eller som meddelanden genom app. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster.
 • Säkerhet och förebyggande av missbruk; Vi kan behandla personuppgifter för att säkerställa god säkerhet i alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av missbruk av tjänster och bedrägeri, och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att bland annat upptäcka bedrägeri eller missbruk av våra tjänster eller betalningsmetoder
 • Transaktioner, omstruktureringar och andra verksamhetsförändringar; Vi kan komma att behandla och överföra personuppgifter i samband med köp och försäljning av verksamhet, emissioner, ändringar i företagsstrukturen eller vid företagslikvidation. Vid sådana tillfällen kan personuppgifter också delas med rådgivare, motparter, leverantörer och samarbetspartners. Vi kommer alltid att säkerställa god säkerhet när det gäller att förhindra missbruk. Den rättsliga grunden för behandling, överföring och delning av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att bedriva affärsutveckling, anpassa våra tjänster samt regulatoriska avvägningar.
 • Uppfylla lagstadgade skyldigheter; Vi behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla rättsliga och lagstadgade skyldigheter, till exempel i samband med
 • Redovisning
 • Rapportering och framläggning av uppgifter till myndigheterna när det krävs enligt lag
 • Övriga ändamål som du har gett samtycke till; Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål som du specifikt har gett oss samtycke till.

Hur lagrar, hanterar och skyddar vi dina uppgifter?

Vårt säkerhetsarbete omfattar både fysiska, tekniska och administrativa åtgärder och omfattar riskbedömningar, åtkomsthantering och rutiner för hantering av data. Säkerhetsåtgärder ska bland annat säkerställa förhindrande av att dina personuppgifter går vilse.

Vi granskar regelbundet om det finns förändringar eller förbättringar som vi kan göra inom riskexponering, teknologival, utbildning och i enlighet med vad som krävs enligt lag. Du ska kunna vara säker på att Elaway lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Vem kan få dina personuppgifter överlämnade?

Vi kan lämna ut personuppgifter till:

 • Samarbetspartners och underleverantörer kan få tillgång till uppgifterna om detta är nödvändigt för att utföra tjänster åt oss. Våra samarbetspartners får inte använda personuppgifterna i något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som överenskommits med oss.
 • Vid lagstadgade tillfällen, exempelvis vid domstols-, polis- eller andra offentliga myndigheters befallning, i enlighet med strikta förhandsdefinierade processer.
 • I samband med transaktioner, omstruktureringar eller andra företagsförändringar, t.ex. en del av en sammanslagning, uppköp, försäljning av Elaways ägodelar eller överlåtelse av tjänster till ett annat företag.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dem. För att använda din rätt till tillgång och få åtkomst till alla personuppgifter som vi har lagrat om dig så kan du kontakta oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva att vi rättar uppgifter om dig om de är ofullständiga eller felaktiga. Det är viktigt att de uppgifter som vi har om dig är korrekta och att de är nödvändiga att utföra de tjänster vi kommer att göra för dig och ge dig god service. Om du upptäcker fel som du in te kan eller vill rätta själv, vänligen kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som gäller dig överlämnade och som du har gett oss i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format. Du kan få dessa överlämnade genom att kontakta oss.

Rätt av återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla tillåtelsen att behandla dina personuppgifter i de fall som samtycke är den gällande behandlingsgrunden. Detta görs genom att kontakta oss.

Rätt till förbud mot direktmarknadsföring

Du har rätt till att förbjuda alla typer av förfrågningar (förutom de lagstadgade och nödvändiga för att utföra de tjänster som vi erbjuder) kan enkelt göras genom att kontakta oss.

Rätt till radering

Vi raderar automatiskt personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att kunna uppfylla det syfte för vilket de insamlades, även vid avslutad kundrelation.

Hur vi använder cookies och annan spårningsteknologi

Bakgrund

Såsom många andra webbsidor använder vi cookies och liknande teknologier på våra webbsidor och andra digitala tjänster. Cookies är en textsträng som lagras på din PC eller mobila enhet, och de hjälper oss bland annat med att avgöra vilka delar av våra webbsidor som är mest populära, samt vilka sidor som användarna besöker och hur länge. Dessutom använder vi andra teknologier än cookies, till exempel SDK:er, för samma syfte som cookies. Informationen används för att möjliggöra tillhandahållandet av en bra användarupplevelse, till prestanda, utveckling, analys och inriktning av annonser. Läs mer här om information om vilka cookies som används.

Vi kan kombinera cookieinformation med andra uppgifter som vi har registrerat om dig, din användar- och din kundrelation när det är tillåtet enligt aktuell lag eller när du har gett oss ditt samtycke.

Hur och varför?

Cookies och annan spårningsteknologi, och den information som insamlats med hjälp av dem, används vanligtvis för följande ändamål:

 • Funktionella cookies och tjänster: Sådana cookies är viktiga för driften av Elaway och våra digitala tjänster. De är nödvändiga för att du ska kunna registrera dig och genomföra ett köp, och de möjliggör en bra användarupplevelse.
 • Analys av användning och utveckling av tjänsten: Cookies hjälper oss att övervaka användningen av våra digitala tjänster så att vi kan förbättra dem. Vi samlar in och lagrar loggdata om vilka kategorier och produkter som våra användare klickar eller söker på, vilka delar av webbsidan som är mest populära, vilka länkar de kom från eller följer härnäst, samt hur länge användarna stannar kvar. Detta för att kunna lära oss om vad våra användare är intresserade av, samt förbättra produktutbudet och erbjudanden. Informationen används också för att möjliggöra att visa dig fler relevanta produkter och för kapacitetsplanering.
 • Riktad marknadsföring: Cookies hjälper oss att rikta annonser eller innehåll gentemot en specifik användare. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google och Facebook, använder cookies och anonyma identifikatorer på Elaway och via SDK:er i vår app för insamling eller mottagande av information och dess användning för att visa annonser baserade på dina besök på Elaway och andra webbsidor. Elaway använder sig av remarketing, riktad marknadsföring baserad på demografi och plats och andra typer av intressebaserad marknadsföring via exempelvis Google AdWords.
 • Du kan välja bort cookies från Google genom att besöka Googles annonsinställningar. Om du inte vill skicka data till Google Analytics kan du förhindra detta genom att följa denna länk.

Ändringar i sekretesspolicyn

En uppdaterad sekretesspolicy finns alltid tillgänglig på dessa sidor, och det senaste ändringsdatumet kommer alltid att vara angiven. Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen, när som helst och utan förvarning.

Du är själv ansvarig för att bekantat dig med den tidsaktuella sekretesspolicyvillkoren, och genom beställning eller kontakt så samtycker du till dem. Väsentliga ändringar i sekretesspolicyn kommer att meddelas och göras gällande från och med tidpunkten för tillkännagivandet.

Kontakta oss / andra frågor eller klagomål

VD på Elaway AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Om du inte håller med om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har frågor, hör vi gärna från dig. Skicka gärna en e-post på helloSE@elaway.io

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer överens med det som vi har beskrivit här, eller att vi på andra sätt bryter mot dataskyddslagstiftningen kan du också direkt kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar information om hur du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på Integritetsskyddsmyndigheten webbsida (https://www.imy.se/).

Uppdaterad: 18.05.2022