Uppdateringar om Easee

11.10.23

Statusuppdatering

  • Elsäkerhetsverket fortsätter sitt arbete och inväntar klarhet gällande förbättringar av Easees systemladdare.
  • Det finns fortfarande ett försäljningsförbud för Easees befintliga laddare, men Easee har meddelat att de planerar att lansera en ny systemladdare under Q4 som kommer att vara kompatibel med befintliga installationer.
  • Det är fortfarande säkert att använda de installerade elbilladdarna.
  • Besök Easees hemsida för ytterligare information.

15.03.23

Elsäkerhetsverket har beslutat att säljstoppa flera elbilsladdare från tillverkaren Easee.

Tisdagen den 15. mars meddelade Elsäkerhetsverket att de beslutat att säljstoppa bolagets elbilsladdare. Easee är en av Elaways leverantörer av laddboxar till elbilar.

Beslutet baseras på att Elsäkerhetsverket har ifrågasatt de tekniska säkerhetskraven gällande laddboxar från Easee.

Easees grundare och VD, Jonas Helmikstøl, understryker att bolaget är oeniga med beslutet från Elsäkerhetsverket. Easee meddelar att de kommer överklaga Elsäkerhetsverkets beslut om att säljtoppa laddboxarna.

Här kan du läsa mer om beslutet från Elsäkerhetsverket.

Du kan läsa mer om ställningstagandet från Easee här.

Vad betyder det för dig som Elaway kund med en Easee anläggning?

Elaway följer ärendet noggrant och är i dialog med Easee för att kartlägga vilka åtgärder som behöver tas för att tillgodose Elsäkerhetsverkets krav.

Vi kommer med ytterligare information så fort vi vet mer.