Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

En vanlig fråga som många ställer sig är hur lång tid det tar att ladda en elbil. Du kanske är på resande fot och behöver veta hur länge du behöver stanna och ladda innan du kan ta dig vidare på resan. Vi har samlat allt du behöver veta om laddtid av elbilar här.

Bild av en mann som laddar elbilen

Faktorer som påverkar laddningstiden för din elbil

När man talar om laddningstiden på ett elfordon behöver man ta hänsyn till flera olika faktorer. Exempelvis batteriets storlek, laddstationen effekt och miljöfaktorer som temperatur och klimat. För att förtydliga vad som påverkar hur snabbt elbilen behöver laddas har vi punktat upp faktorerna nedan.

Batterinivån vid laddningstillfället

Batterinivån har givetvis betydelse för hur lång tid det tar att ladda din bil. Men något som många kanske inte vet är att det tar längre tid att ladda de första 20 procenten och sedan ökar effekten upp till 80 procent. Det går alltså fortare att ladda en bil som har en batterinivå mellan 20 och 80 procent. Anledningen till det är att skydda batteriets livslängd.

Bilen har ett inbyggt batterihanteringssystem som kontrollerar batterinivån och batteriets tillstånd varje gång du sätter i kontakten i din elbil. Systemet kontrollerar exempelvis batteritemperaturen och om batteriet är tomt eller fullt vid laddningstillfället. Först efter att statusen har kontrollerats kan du se hur lång tid det tar att ladda bilen.

Ladda inte ur bilen helt för att sedan ladda den fullt – minskad livslängd

Precis som en mobiltelefon har batteriet på elbilar ett litiumbatteri. Den här typen av batterier bryts ner fortare om de har tömts helt och sedan laddas helt fullt igen. För att skydda batteriet är elbilarna optimerade så att laddningen för de första 20 procenten tar längre tid, för att sedan öka effekten upp till cirka 80 procent. På så sätt tar inte batteriet skada.

Du som bilägare kan skydda batteriet genom att inte ladda ur det helt inför varje laddning och heller inte ladda bilen till full kapacitet vid varje laddningstillfälle. Men med det sagt tar batteriet inte skada av att göra detta vid enstaka tillfällen, till exempel vid längre transportsträckor.

Hög elförbrukning i hemmet

Med lastbalansering prioriteras elförbrukningen beroende på hur mycket el som används i hemmet. Vid vissa tider på dygnet används elen mer, till exempel vid middagstid och när folk slutar jobbet förbrukar mera el. För att undvika att säkringarna går dras laddningseffekten på bilen ner för att prioritera andra saker som ugn eller tvättmaskin. Därför kan laddningen ta längre tid under vissa tider på dygnet när du laddar bilen hemma.

Temperaturen och väderförhållandena vid ladding

Temperaturen har en ganska stor påverkan på hur lång tid det tar att ladda elbilen. När bilen står i låga temperaturer blir batteriet kallare och det kan göra att det tar längre tid att ladda upp bilen. Batterihanteringssystemet, som är inbyggt i bilen, kan bedöma temperaturen på batteriet och kommer utifrån det kunna fastställa den tid det kommer ta att ladda. Oftast går det snabbare att ladda bilen under sommaren, men tiden för laddningen kan också ta längre tid om temperaturen är väldigt hög. Det mest optimala för elbilens batteri är runt 20 till 25 grader, då fungerar oftast batteriet som bäst.

Elbilens batteristorlek och laddstationens effekt

Ju större batteri en elbil har, desto längre tid tar det att ladda, vilket inte är särskilt förvånande. Det beror på att en större mängd elektrisk energi måste överföras till batteriet för att ladda det till full kapacitet. Men det behöver inte alltid ta längre tid för en bil med större batteri. Även laddkapaciteten på en laddstation har stor påverkan. Ju högre laddningskapacitet en laddstation har, desto snabbare kan den ladda en elbil. Ett stort batteri kan ta emot en större mängd elektrisk ström, vilket gör att det kan gå snabbare att ladda upp den än vad det tar för en bil med ett mindre batteri.

För att illustrera detta kan vi ta exemplet med en elbil som har en batterikapacitet på 60 kW och en maximal laddhastighet på 11 kW, vilket är vanligt för många elbilar idag. Om bilen laddas på en laddstation med en laddningskapacitet på 11 kW, kommer det ta cirka 5 timmar och 30 minuter att ladda batteriet från 0% till 100%.

Type laddar påverkar laddningstiden för elbilar

Det finns olika typer av laddstolpar att välja bland och nya funktioner utvecklas ständigt parallellt med att flera elbilar säljs. Givetvis påverkar de olika laddarna tiden det tar att ladda bilen, för det behöver förstås gå fortare att ladda bilen längs med E4:an än vad det behöver göra i hemmet under natten. Här har vi listat olika laddare och hur de påverkar laddtiden.

Laddbox eller laddstolpe

En laddstolpe eller laddbox är en dedikerad laddningsenhet du kan ha i ditt hem, din BRF eller samfällighet. Det här är den vanligaste lösningen för laddning hemma och det är även den här typen som vi på Elaway hjälper till att installera.

De flesta laddstationer har en laddkapacitet på mellan 3,7 kW och 22 kW (jämfört med ett vanligt ladduttag som endast kan leverera 2,3 kW). En laddbox kan ladda en elbil från 0% till 100% på mellan 2 och 10 timmar, beroende på bilmodell och batterikapacitet.

Snabbladdare eller supersnabbladdare

Snabbladdare är oftast vanliga på allmänna laddstationer och kan ladda en elbil på betydligt kortare tid än en vanlig laddstolpe du har hemma. Det är vanligt att använda en sådan laddstation när du är på resande fot och inte har tid för längre pauser. Snabbladdare kan vanligtvis leverera en laddhastighet upp till 50 kW. Med den effekten kan de flesta elbilar laddas från 0% till 80% på mellan 20 och 45 minuter, beroende på bilmodell och batterikapacitet.

På senare tid har en mer effektfull variant av snabbladdaren utvecklats, den så kallade supersnabbladdaren. Supersnabbladdaren ska klara att leverera större mängd ström (upp till 350 kW) på kortare tid och för kraftfullare batterier. De flesta elbilar kan dock inte ta emot laddning på så hög effekt ännu. Den här typen av laddstation är utvecklad för framtida bilmodeller som kan ta emot högre laddhastighet. Men det finns redan idag en modell som kan göra det idag, nämligen Tesla Model S Plaid.

Såhär beräknar du laddtiden

  • Att beräkna laddtid för en elbil är inte särskilt komplicerat. Du räknar ut tiden genom en formel enligt denna:
  • Laddtid (timmar) = Batterikapacitet (kWh) / Laddhastighet (kW)
  • Ju högre laddhastigheten är, desto kortare blir laddtiden. Det är bra att tänka på att laddhastigheten kan variera beroende på vilken typ av laddstation du använder och vilken bilmodell du har.
  • Vanligtvis tar det längre tid att ladda en elbil från 0% till 100% än från 20% till 80%, eftersom laddhastigheten minskar ju mer batteriet laddas. Tänk också på att det är mer skonsamt för batteriet att inte ladda ur det helt och heller inte det helt fullt.

Elbilsförare laddar oftare än den som tankar

Elbilsförare har en helt annan typ av laddningbeteende jämfört med en bilförare som tankar en fossildriven bil. Något som blir tydligt i den här artikeln då man snarare laddar bilen oftare trots att den inte är urladdad jämfört med en fossildriven bil som man tankar när den börjar bli tom.

Vi på Elaway är en leverantör av laddstolpar som erbjuder en säker och trygg helhetslösning när din BRF eller samfällighet vil installera laddplatser. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver rådgivning om laddning av elbilar och laddstolpar. Elaway

Beställ laddning här

Är din bostadsrättsforening på jakt efter en laddlösning?

Kontakta oss