Bidrag för laddstolpar BRF

Bidrag för installation av laddstolpar i bostadsrättsförening

Planerar din bostadsrättsförening installation av laddstolpar? För de som bor eller arbetar i föreningens fastigheter kan ni söka det statliga stödet Ladda bilen från Naturvårdsverket. Bidraget syftar till att påskynda utbyggnaden av laddplatser.

Hur mycket kan en BRF få i bidrag för laddstolpar?

Bidraget för laddstolpar ges som ett engångsbelopp och uppgår som högst till 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddpunkt. Ansökan görs innan installationen påbörjas, men det går även att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att projektet slutförts. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnader. Handläggningstiden är cirka tre månader.

Vatn

Hur många gånger kan man ansöka om stödet?

Stödet kan sökas flera gånger, till exempel om föreningen efter ett tag väljer att installera fler laddplatser. Detta förutsatt att tidigare stöd som föreningen fått under de senaste tre åren inte överstiger 200 000 euro. Ett krav är att laddpunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.

Ansökan görs online via Naturvårdverkets e-tjänst. För mer information, besök Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer på:

www.energiradgivningen.se

www.naturvårdsverket.se