Bidrag för laddstolpar i BRF

I takt med att trenden för elbilar blivit större har också efterfrågan på infrastrukturen kring elbilsladdning ökat. För bostadsrättsföreningen finns ett bidrag att nyttja för alla som vill installera laddstolpar. Här ger vi dig all information du behöver veta för att söka bidraget.

Installer laddboxar med det statliga bidraget

Som en del av Regeringens miljösatsning kan man nu få ekonomiskt stöd för installation av laddstolpar via Naturvårdsverket. Bidraget täcker upp till 50% av material- och arbetskostnaderna för installation av laddstationer och har ett maxbelopp på 15 000 kronor per laddplats.

Stödet, som har kommit att kallas Ladda Bilen, gäller för bostadsrättsföreningar, företag och organisationer. Du som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan använda bidraget på flera olika sätt. Exempelvis för framdragning av elen till laddstationerna, elservis eller för att täcka kostnaden för själva laddstolpen.

Guide till elbilsladdning: 5 steg

bild av dam och elbil

För Brf:er & samfälligheter

Ladda ner guiden

Krav & villkor för att få bidrag för laddstolpar & laddstationer

 • Laddstolparna behöver ha uttag som passar elfordon av typ 2 eller combo 2.
 • Laddstolparna behöver vara avsedda och tillgängliga för boende i BRF:en.
 • Installationen måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag med giltig F-skattsedel.
 • Du som söker bidraget måste vara firmatecknare i bostadsrättsföreningen.
 • Bidraget täcker 50% av material- och arbetskostnaderna för installation av laddstolpar.
 • Bidraget uppgår som högst till 15 000 kronor per laddplats.

Så ansöker bostadsföreningen om bidrag för laddstolpar

Du som styrelseledamot kan antingen ansöka om stödet innan arbetet har påbörjats eller i efterhand, men det finns vissa tidsramar att hålla sig inom. Om du väljer att göra ansökan innan du påbörjat installationen behöver du ha installationen klar inom nio månader efter ansökan. Därefter behöver du också ansöka om en utbetalning inom tre månader.

Därmed kan en god idé vara att ni som beställare redan innan ansökan väljer ut den firma som ska utföra installationen av bostadsföreningens laddstolpar. Elaway är ett professionellt bolag som har stor erfarenhet av att installera laddstolpar i BRF:er. Att ta hjälp av ett certifierat elbolag garanterar er att arbetet blir korrekt och säkert utfört. På så sätt kan ni även försäkra er om att ni uppfyller de tekniska kraven för att bli beviljade det statliga bidraget.

Steg för steg i ansökan om bidrag för laddstolpar

1) ansökan av bidrag

2) ansökan om att få bidraget utbetalt.

Det kan du som firmatecknare göra både digitalt eller via blankett.

Så ansöker du om installationen av laddstolpar är färdig

 • Ansök om bidraget via Naturvårdsverkets ansökningsformulär inom sex månader efter installationen (kan endast ske av firmatecknare).
 • Beslut om bidrag – Efter ansökan får du ett preliminärt beslut om bidrag.
 • Ansök om utbetalning via Naturvårdsverket inom tre månader efter slutförd installation.

Så ansöker du om installationen av laddstolpar inte är färdig

 • Ansök om bidraget via Naturvårdsverkets ansökningsformulär (kan endast ske av firmatecknare). När din föransökan är beviljad kan du påbörja installationen av laddstolparna med en elinstallatör (exempelvis med hjälp av Elaways). Tänk på att när du blivit beviljad föransökan behöver arbetet bli färdigt inom nio månader.
 • Skicka begäran om utbetalning digitalt. När arbetet är klart behöver du göra en begäran om utbetalning inom tre månader.

Hållbar och klimatmedveten installation av laddstolpar

Något som står högt på många bostadsföreningars agendor är dels att erbjuda ett säkert boende, men även att hålla ett grönt och hållbart tänk. Det bästa för att vara klimatmedveten när man ska installera laddstolpar är att ge boende i huset möjlighet att ladda med timpris och när elen är som billigast.

Elaway är er långsiktiga partner som hjälper er bostadsrättsförening genom hela processen för att klimatsäkra elbilsladdningen. Något Elaway strävar mot är att aldrig tumma på kvaliteten, men ändå leverera den senaste laddlösningen på marknaden – och som dessutom är prisvärd och smart. Med det hör även ett bra samarbete till som grundar sig i stark tillit och förtroende.

Bild av en mann

Prata med någon av våra rådgivare om bidrag för laddstolapar i BRF

Vill du ha ett offertförslag eller prata med någon av våra rådgivare? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss