Elbillader fra Elaway

Elbilladere til borettslaget eller sameiet på 1-2-3

Å skaffe elbilladere til borettslaget eller sameiet kan være komplisert og tidkrevende. Men det trenger det ikke å være!

Norge ligger i verdenstoppen i antall elbiler i forhold til folketall, og elbilenes popularitet fortsetter å stige til nye høyder. I 2021 var hele to tredjedeler av førstegangsregistrerte personbiler helelektriske – og i starten av 2022 hadde tallene på tilsvarende kategori steget til ni av ti.

Bilmarkedet beveger seg altså raskt mot ladbare biler – og en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2021 pålegger boligselskaper å tilrettelegge for elbillading. Alle som bor i et sameie eller borettslag har nå rett til å få ladet bilen sin hjemme. Det er altså ingen tvil om det er både fremtidsrettet og smart å satse på ladeanlegg for beboerne. Men hvordan får du det på plass?

Veien til effektiv elbillading kan være kronglete. Lademarkedet er fortsatt ungt og bransjen er ukjent terreng for mange. Ikke bare må du hente inn tilbud på ladeanlegg fra flere aktører – du må også være i stand til å vurdere hva de innebærer i praksis.

Det kan være krevende å manøvrere i jungelen av tilbud, og det finnes flere fallgruver, som for eksempel at et anlegg ikke er skalérbart eller kan utvides for flere elbiler i fremtiden. I tillegg må du du kanskje sjonglere mellom flere instanser for å få prosjektet i havn; entreprenør, som utfører graving og grunnarbeid, og elektriker, som setter opp infrastruktur. Og hvem skal egentlig ta dialogen med hver enkelt beboer når anlegget er i drift?

Trygg prosess fra A-Å

Det kan være et smart alternativ å overlate styringen av prosessen til en helprofesjonell aktør som Elaway, som har to av Norges største kraftprodusenter, Hafslund og Eviny, i ryggen – og med det solid kompetanse og erfaring. Det gir deg som kunde trygghet på at prosjektet kommer i mål effektivt og smidig.

– Å fastsette strømpris og fakturere den enkelte kan være en stor jobb og kan skape diskusjoner i borettslaget eller sameiet. Vi har en effektiv og skalérbar løsning, som fritar styret for slike problemstillinger og ikke minst alt av tidkrevende administrasjon, sier rådgiver Øyvind Engøy.

Øyvind Engøy Elaway
Øyvind Engøy, rådgiver i Elaway, kan fortelle at ved å velge Elaway, vil kunden få en aktør som vil håndtere hele prosessen fra A til Å; befaring og tilbud, installering, overvåkning og drift.

Valgfrihet for fellesskapet og den enkelte beboer

Første skritt på veien er at styret kan ta kontakt med Elaway for å få et tilbud på ladeanlegg til sameiet eller borettslaget.

– Vi kommer på befaring og gir deretter et detaljert tilbud som skisserer alt grunnarbeid som må utføres for å få på plass infrastruktur for ladeanlegg til alle beboerne – og sameiet eller borettslaget får valget mellom å eie eller leie anlegget. Det er mange som velger leie som løsning siden finansiering ikke alltid lar seg gjøre, forklarer Engøy.

Elaway har en komplett løsning for infrastruktur for boligselskapet, og en tilsvarende komplett løsning for hver enkelt ladekunde. Det betyr at det kun er Elaway styret og beboerne trenger å forholde seg til hele veien og i alle faser av prosjektet – også når ladeanlegget er klart til bruk i det daglige.

–  Når ladeanlegget er på plass, er det opp til den enkelte beboer om de ønsker å bestille abonnement og elbillader. På hjemmesiden vår får du valget mellom å kjøpe eller leie ladestasjonen din, sier Engøy.

Fremtidsklart og administrasjonsfritt

“Fremtidsklart” er et nøkkelord for både ladeanlegget i seg selv – og for driften. Ladeanlegget er klart for fremtiden, siden Elaway kontinuerlig oppdaterer teknologien slik at det er på linje med de nyeste standardene. Elaway legger også til rette for at alle beboere kan koble seg på med egen ladestasjon når de ønsker det – og for at alle skal kunne få samme, gode effekt. Selv når alle kanskje vil lade samtidig.

– I tilbudet et boligselskap får etter befaring ligger det også i kortene at vi drifter anlegget – men vi kan også overta drift av eksisterende anlegg. Vi håndterer alt ved den daglige driften. Vi overvåker anlegget for å kunne ligge i forkant og avdekke feil før de blir et problem, og vi sørger for stabil drift. I praksis er ladeanlegg fra oss administrasjonsfritt for styret, forklarer Engøy og legger til:

– Vi tar oss også av etterbestillinger av ladestasjoner når infrastrukturen er på plass. I starten er det kanskje bare 10 prosent som har ladestasjon, mens infrastrukturen er dimensjonert for ladestasjoner til alle beboerne. Med tider og stunder ønsker kanskje flere å kjøpe seg elbil. Da er det enkelt bestille ladestasjon på vår hjemmeside – og husk at du velger selv om du vil kjøpe eller leie.

Som den pålitelige og tilstedeværende partneren Elaway er, kan du være trygg på å få hjelp til lading når du trenger det. Som kunde har du alltid tilgang på ladehjelp gjennom vår døgnåpne kundeservice.

Smart og rettferdig prising

Noe som virkelig etterspørres i markedet og blir stadig viktigere er dynamisk spotlading direkte på ladestasjonen. Det betyr en mulighet til å lade bilen når strømmen er billigst ved å se den faktiske prisen time for time.

– Dette gir lavere priser for elbileierne, og bidrar til å utnytte ressursene best mulig. For klimabevisste beboere har det også et grønt og bærekraftig aspekt, runder Engøy av.

Les også: Derfor tjener ikke Elaway penger hvis du bruker mer strøm

Relaterte artikler