For deg som sitter i styret

Kjære kunde. Vi er glad for at du har valgt Elaway til å drifte deres ladeanlegg. På denne siden finner du nyttig informasjon for deg som styremedlem i borettslaget, samt ressurser som kan være til hjelp om beboere tar kontakt. Vi har samlet tips og triks, hjelpemidler og kontaktskjema. Bla nedover eller trykk på seksjonen du ønsker å vite mer om:

En mann som bruker en utendørs ladeboks med logo fra Elaway på

Oppsummering av ansvarsfordelingen

Vårt ansvar

 • Vi håndterer innsamling og fakturering av ladeforbruk for alle brukere.
 • Det er vårt ansvar å koordinere med eventuelle underleverandører ved behov.
 • Vi tar oss av feilsøking og feilretting av ladeanlegget hvis feilen er forårsaket av oss.
 • Vårt team kvalitetssikrer anlegget og kommuniserer eventuelle behov for utbedringer til anleggseieren.
En mann og en dame som står utenfor et borettslag ved siden av en elbil og en ladeboks for elbillading

Boligselskapet sitt ansvar

 • Boligselskapet må sørge for at anlegget er i driftsdyktig tilstand.
 • God oppetid og nettverksdekning i hele anlegget.
 • Fysiske skader på laderne må rapporteres til oss for nødvendig vedlikehold.
 • Ved feil oppdaget på befaring etter overtakelse så er det styrets ansvar å kontakte den opprinnelige installatøren. Vi bistår her dersom det trengs.

Betaling til strømleverandør i boligselskapet

Styret og boligselskapets elbileiere kan senke skuldrene når det gjelder fakturering. Elaway tar seg av hele prosessen. Se hvordan det fungerer her:

Du må akseptere markedsføringsinformasjonskapsler
for å kunne se denne YouTube videoen

Elaway tilbyr både spotpris og fastpris for lading. De aller fleste har spotpris, som følger time-for-time prisene. Elaway legger på et påslag på strømprisen for å dekke andre kostnader til strøm, som for eksempel nettleie. Hvis utbetalingen ikke stemmer overens med strømregningen deres, bør vi justere påslaget. Send oss en kopi av strømfakturaen deres til styrepost@elaway.io, så kan vi komme med en anbefaling om riktig påslag for deres boligselskap.

En mann som bruker en utendørs ladeboks med logo fra Elaway på

Tips og triks

1. Sikring som har gått (Zaptec)

Dersom du i styret har tilgang til nøkkel, kan du selv kontrollere sikringer inne i ladestasjonen.

Fremgangsmåte:

 • Fjern frontdekselet ved hjelp av spesialverktøyet (Smartkey) som fulgte med ladestasjonen, og trekk av frontdekselet.
 • Kontroller at sikringene i sikringsvinduet ikke er gått (alle skal vende oppover.)
 • Hvis noen av sikringene er gått, fjern sikringsdekselet og vipp sikringene oppover igjen. Monter sikringsdekselet som i punkt 2, og fest frontdekselet på igjen. *Er ladestasjonen montert på en ZapCharger Column bruk SmartKey Column (levert med ladesøylen) for å åpne ladestasjonen.
En elbil som står til lading utendørs

2. Hva betyr fargene/lysene på ladestasjonen?

En hånd som holder på en ladekabel på en utendørs ladeboks for elbillading fra Elaway.

3. Ladekabel som sitter fast

Det kan være ladekabelen sitter fast fordi ladestasjonen er offline og frakoblet skyen. Da vil den ikke motta signal om å slippe ladekabelen når den skal.

Du kan teste følgende:

Med Easee lader kan du:

 • Trykk på berøringsknappen over LED-stripen i 1-3 sekunder mens du skyver kabelen hardt inn i laderen. Prøv gjerne dette flere ganger for å tvinge opp låsemekanismen. Dersom problemet skulle vedvare så må ikke nøle med å ta kontakt. 

Med Zaptec lader kan du:

 • Dytt kabelen så godt inn som mulig i laderen og deretter dra hardt i kabelen for å forsøke å løsne den. Det er viktig å være forsiktig samtidig som du gir et bestemt rykk for å unngå å skade ladekabelen eller ladestasjonen.

Dersom dette ikke funker, kan det være låsemekanismen inne på ladestasjonen har hengt seg opp og tekniker må slippe den manuelt, vennligst be den det gjelder ta kontakt med oss på vår ladehjelp her.

Kontakt oss

Har du prøvd våre tips og triks, men opplever fortsatt problemer med ladeanlegget i deres borettslag eller sameiet? Da kan dere enkelt kontakte oss i skjemaet nedenfor.

Vi vil svare deg innen 3 arbeidsdager. Hvis problemet er at du eller en beboer ikke kan lade, anbefaler vi at den berørte følger stegene for ladehjelp.

Loading form...

Typiske spørsmål du kan få fra beboere

Vi opplever at noen beboere kontakter styret direkte istedenfor Elaway. Her har dere spørsmål og svar som ofte går igjen. Dere kan også henvise beboere til vår generelle FAQ som de enkelt kan finne under kundeservice i hovedmenyen.

Hvordan får boligselskapet betalt for strøm brukt på ladeanlegget?

Boligselskapet får en utbetaling fra Elaway én gang i måneden. Det er en totalsum av det hver elbileier i boligselskapet har betalt av strøm via appen. Dere får faktura på strømmen til ladeanlegget fra strømleverandøren deres. Pengene dere mottar fra Elaway, bruker dere til å betale denne strømregningen.

Fordelen er at boligselskapet velger strømleverandør fritt, og at elbileierne kan lade når strømprisen er lave.

Hvordan betaler beboere for lading?

Ladingen blir betalt med betalingskortet elbileieren legger inn i Elaway- appen. Prisen for selve ladingen er delt opp i:

- Strømpris fra Nord Pool

- Nettleie

- Eventuell strømstøtte

Vi legger til et påslag på 60 øre per kWt for å dekke elbileierens andel av deres nettleie. Dere kan justere standardtaksten hvis den ikke treffer ditt boligselskap 100%. Kontakt oss på styrepost@elaway.io, så hjelper vi deg gjerne.

Når blir beboere belastet for lading?

Både ladeabonnementet, forbruket og eventuell leie av ladestasjon blir trukket fra kortet ved månedsskiftet. Strømstøtten blir trukket fra ladeprisen i appen. Beboeren får en kvittering med oversikt over alle ladeøktene og samlet strømstøtte fratrukket.

Kan beboer bestille og montere ladestasjon selv?

Nei, det er dessverre ikke mulig å bestille og montere ladestasjoner på eget initiativ, blant annet fordi det er i strid med avtalen mellom boligselskapet og Elaway. Regelen er nedfelt i punkt 2.1 i avtalevilkårene: “Boligselskapet forplikter seg til at all lading av kjøretøy i boligselskapet skjer gjennom Elaway sine ladetjenester. Det betyr at tilknyttede beboere må bestille ladestasjon og montering gjennom Elaway." Bestillingen kan gjennomføres her.

Hvorfor får beboer ikke ladet?

Det kan være mange grunner til at en ikke får ladet. Pass på at bilen er koblet til og at du forsøker å starte lading gjennom appen. Får du fortsatt ikke ladet, kan det være følgende årsaker:

- Du har ikke mottatt e-post fra oss om at ladestasjonen er klar til bruk med vedlagt brukerveiledning. Det betyr at ladestasjonen ikke er aktivert og klar til bruk enda. Vent med å starte lading til du har mottatt denne e-posten.

- Kabelen er ikke dyttet godt nok opp i ladestasjonen.

- Du har tatt i bruk tidsstyring på lading i bilen; det vil si at ladestasjonen kun lader i en viss tid av døgnet.

- Hvis ladestasjonen lyser unormalt, vennligst se brukerveiledning for Zaptec og Easee. - Det er feil på ladekabelen.

- Smartlading, gjennom eksempelvis Fjordkraft eller Bilkraft, er aktivert. Skru dette av.

- Sjekk at bilen ikke har på effektstyring.

Går du gjennom disse punktene og får fortsatt ikke ladet, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss. **Merk! For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig, ber vi deg om å være i nærheten av ladestasjonen når du tar kontakt med vår ladehjelp. **