Pris på elbillader

I Elaway er vi eksperter på å bygge ut ladeanlegg. Her er en oversikt over våre tjenester og priser på elbillading for bedrift, nybygg, garasjelag, borettslag og sameier.

Lade hjemme har aldri vært enklere


Elaways driftsmodell sparer styret i boligselskapet for bekymringer. Om det oppstår problemer eller spørsmål, kan beboer ringe til Elaway direkte døgnet rundt. Vi fakturerer deg med aktivt ladepunkt og du betaler kun for leiekostnaden og den strømmen du bruker.

Leie infrastruktur

Eie infrastruktur

Drift av ladeanlegg

Garasjeanlegg med Zaptec ladere - en av Elaways ladestasjon leverandører.

Leie av infrastruktur og ladestasjon til en fast pris

Leieprisen er fast for leie av infrastruktur og leie av ladestasjon. Det vil være avtalefestet at prisen kun justeres etter konsumprisindeksen. Uavhengig av hvor mange eller få som ønsker å benytte seg av leie tilbudet.

Tilskuddsordninger

Hvis dere velger å eie infrastrukturen selv, kan dere søke ulike tilskuddsordninger for finansiering. Tilskuddsordningene varerer per fylke og/eller kommune og vi anbefaler dere å sjekke hva som er gjeldene for ditt område. Hvis de leier infrastrukturen får dere ikke muligheten til å få støtte.

Hvor mye koster det å lade en elbil?

Når ladeanlegg og ladestasjon er på plass er det kostnader til kraft, nettleie og administrasjon av anlegget som påvirker kostnaden til å lade.

Kraft

Kraftprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. I Norge har vi mye vannkraft og prisene er i stor grad påvirket av været, men påvirkes også av prisene i Europa. Kraft omsettes mellom produsenter og kraftleverandører på kraftbørsen og prises time for time gjennom døgnet. Norge er oppdelt i ulike kraftområder og det kan være ulike priser i ulike områder. I timer med høyt forbruk (typisk morgen og ettermiddag) er prisen høyere enn timer med lavt forbruk (typisk om natten). Kraftleverandørene priser kraft til sluttkundene som spotpris time for time pluss et påslag og pluss eventuelle andre kostnader. Det er påslaget og eventuelle andre kostnader som skiller de ulike kraftleverandørene.

Nettleie

I tillegg til kraftpris består strømregningen også av nettleie. Det er vanligvis kraftleverandøren som fakturerer nettleie på vegne av netteier. De ulike netteierne kan ha ulike tariffer, men i hovedsak er det 2 tariffer som er vanlig, energitariff for anlegg opp til en viss størrelse og effekttariff for større anlegg.

Energitariff består av et fastledd og et energiledd som er forbruksavhengig. Det vil si at man betaler et fast beløp pr kWh. Med energitariff får man en fortutsigbar kostnad, man betaler en gitt pris for den mengden man bruker.

Effekttariff består også av et fastledd og et energiledd, men i tillegg har den et effektledd. Effektleddet beregnes utifra det høyeste effektuttaket i anelgget, vanligvis pr måned.

Effekttariff er innført av myndighetene som et virkemiddel for å jevne ut strømforbruket I nettet. Kort fortalt virker det slik at de som har et jevnt forbruk av strøm betaler mindre i nettleie enn de som har et ujevnt forbruk. Effektleddet kan sammenlignes med det som i gamle dager het overforbruk. Mange husker sikkert kjøkkenwattmeteret – når den sorte nålen som viste effektuttaket passerte den røde nålen måtte man betale overforbruk.

Hvorfor brukes effekttariff?

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Etter hvert som samfunnet vårt elektrifiseres, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til lading av biler, busser, båter og annet. Denne utviklingen presser kapasiteten i strømnettet i perioder. For at vi skal lykkes med elektrifiseringen må vi utnytte nettkapasiteten best mulig. Da bør vi alle ha et økonomisk motiv for å flytte noe forbruk til tider med mindre belastning på nettet. Dette insentivet kommer blant annet fra effektbaserte tariffer i nettleien.