Dette er Elaway

Vi mener at gode valg for morgendagen bør belønnes allerede i dag.

mann som går nedover en gate

Lading hjemme skal være enkelt, uansett hvilken type bygning du bor i.

Som en ledende aktør for lading av elbil i Norge, er vårt mål å gjøre det enkelt for alle å lade.

Vi er spesialister på ladeløsninger for boligsameier og borettslag. Du finner oss i byer som Oslo, Stockholm og München, og i fremtiden over hele Europa.

Vi mener at gode valg for morgendagen bør belønnes allerede i dag. Derfor er vår løsning designet for å hjelpe deg med å redusere kostnader, allerede fra første lading.

For å lette overgangen til elektrisk, tar vi oss av det meste på dine vegne. Fra installasjon til administrasjon – du beholder kontrollen mens vi lader bilen.

La oss ta oss av ladingen, så du kan fokusere på det som virkelig betyr noe for deg.

bilde av fire eldre mennesker på en strand

Våre eiere

Et porteføljeselskap hos SUSI Partners

Elaway sin majoritetseierer SUSI Energy Transition Fund, et investeringsinstrument som forvaltes av den sveitsiske spesialisten på bærekraftige investeringer, SUSI Partners, på vegne av institusjonelle investorer, hvorav de fleste er pensjonsfond og forsikringsselskaper som har mandat til å investere sparepengene til tusenvis av begunstigede på en ansvarlig måte.

SUSI Partners investerer utelukkende i selskaper som fremmer energiomstillingen, og har dermed som mål å støtte utbyggingen av rene, sikre og rimelige energisystemer til fordel for samfunn over hele verden. Hver investering fører til en objektivt målbar reduksjon i klimagassutslippene og bidrar dermed aktivt til det globale klimaarbeidet.

Eviny

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern som jobber med fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av grønn og klimavennlig energi, og for at det skal bli mulig å ta den rene, fornybare kraften i bruk overalt. Selskapet jobber aktivt mot en fremtid som er preget av fornybar energi og full elektrifisering.

Hafslund

Hafslund er en av Norges mest betydningsfulle kraftkonsern med en historie som går langt tilbake. De driver vannkraftverk som produserer tilstrekkelig ren og fornybar energi til å forsyne mer enn 2,8 millioner mennesker. Selskapet jobber aktivt mot en fremtid som er preget av fornybar energi og full elektrifisering.

Stian Bjørhei

Bli bedre kjent med Stian Bjørhei

Stian Bjørhei, daglig leder i Elaway, har ansvar for å bygge opp selskapet til å bli den ledende plattformen for elbillading i Norge og Europa. Hans tidligere erfaring som teknologileder, ladespesialist og teknologidirektør, gjør han spesielt rustet til dette. Nå skal han for alvor teste ut potensialet sitt ved å lede hele Elaway-teamet til topps.

Les mer om Stian Bjørhei her