Elaway - et initiativ av Eviny og Hafslund Eco

Elaway har som oppgave å tilrettelegge for morgendagens elektriske samfunn ved å bygge ut ladeløsninger i Norge.

Eviny og Hafslund Eco er to av Norges største kraftkonsern med røtter langt tilbake i tid. Med vannkraftverkene som eies produserer Eviny og Hafslund Eco nok strøm til å kunne forsyne godt over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft. Eviny og Hafslund Eco jobber mot en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Vi bygger ladeanlegg for borettslag og sameier med fremtidsrettede løsninger, komplett tjeneste med kundeservice og fleksible finansieringsløsninger.

Eviny og Hafslund Eco har startet opp flere initiativer for å bidra til at overgangen til en helelektrisk morgendag skjer fortere. Et av disse initiativene er Elaway. Elaway har med andre ord med seg solid erfaring og kompetanse om distribusjon av elektrisitet, energisystemer, elektrifisering og fornybar energi. Vi har som oppgave å tilrettelegge for morgendagens elektriske samfunn ved å bygge ut ladeløsninger i Norge.

Lading skal være enkelt


Elaway sitt første anlegg ble satt opp i august 2019. Siden den gang har over 500 anlegg blitt prosjektert og nå over 30 000 plasser prosjektert.

Vi ønsker å gjøre lading så enkelt som mulig og tar derfor alt ansvar for prosjektering og installasjon, finansiering, administrasjon og drift av ladeanlegg til elbil. Til nå har satsningen vært på borettslag og sameier i Norge.

Vil du vite mer? Eller få et tilbud?

Ta kontakt

Bli bedre kjent med Stian Bjørhei


Stian Bjørhei er daglig leder i Elaway hvor han har ansvar for å bygge opp selskapet til å bli den ledende plattformen for elbillading Norge og Europa. Tidligere erfaring som teknologileder og ladespesialist og senere Chief Technology Officer gjør han spesielt rustet til dette og nå skal han for alvor teste ut potensialet sitt ved å lede hele Elawayteamet til topps.

Les mer om Stian her.

Stian leder til daglig Elaway, og ønsker å ta selskapet til internasjonale høyder.