Om denne personvernerklæringen

Elaways personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger via www.elaway.io. All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Oppdatert 3. November 2022

PERSONVERNERKLÆRING – Elaway AS

1. GENERELT

Elaway AS er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en åpen og lovlig måte som ivaretar ditt personvern. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en bestemt person.

Denne personvernerklæringen gir deg nærmere informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

Elaway AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi håndterer i forbindelse med ditt kjøp av våre ladetjenester for elbiler, for eksempel for kontaktpersoner i borettslag/sameier og våre sluttkunder.Vi er også behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med nyhetsbrev og informasjonskapsler (cookies) på elaway.io. Les mer her om informasjon vedrørende informasjonskapslene som benyttes.

Elaway AS er også behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger om brukere av appene vi tilbyr. Du kan lese brukervilkårene for Elaway-app når du laster ned appen.Våre leverandører av apper har egne brukervilkår. Du kan lese Bilkrafts og Smart Charges brukervilkår på leverandørens hjemmeside.

2. HVEM BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM?

Vi behandler personopplysninger om følgende personer:

 • Potensielle og eksisterende sluttkunder, typisk beboere i borettslag og andre privatpersoner som kjøper tjenester fra oss
 • Kontaktpersoner og andre ansatte i virksomheter som borettslag, sameier, installatører og leverandører og andre samarbeidspartnere.
 • Mottakere av våre nyhetsbrev, for eksempel hvis du har godtatt å motta våre nyhetsbrev eller har et eksisterende kundeforhold med oss.
 • Besøkende på elaway.io(se cookieerklæring)
 • Brukere av Smart Charge, Bilkraft ogElaway-app, som er appene vi tilbyr for at du skal kunne administrere ladetjenestene og få oversikt over ladeøkter og kostnader. 3. FRA HVILKE KILDER INNHENTER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi behandler personopplysninger som vi får fra deg. Dersom du for eksempel er beboer i et borettslag, sameie osv. som har en avtale om ladestasjoner fra oss, vil vi kunne motta kontaktinformasjon om deg fra borettslaget, for å administrere avtalen og kunne tilby deg tjenester. 4. FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG FOR VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Levering av tjenester og app. For at vi skal kunne yte tjenester til deg, trenger vi blant annet kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse og informasjon om borettslag/sameie. Vi trenger også betalingsinformasjon, eksempelvis kredittkortinformasjon, bankkontonummer og status på betaling samt informasjon om din bruk av tjenesten, herunder strømforbruk. Dersom du bruker appene våre, vil vi også behandle opplysninger om ladeposisjon, ladetidspunkt, ladetid og strømforbruk.Behandlingsgrunnlaget vårt i disse tilfellene er vår avtale med deg eller fordi vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene for å optimalisere tjenestene våre.

Kommunikasjon med deg. I forbindelse med kontakt og kommunikasjon mellom deg og Elaway, vil vi behandle dine kontaktopplysninger og innholdet i kommunikasjonen. Disse personopplysningene kan for eksempel være samtalehistorikk, spørsmål o.l., og behandles enten for å oppfylle en avtale med deg, eller fordi vi har en berettiget interesse i å håndtere henvendelser som kommer til oss.

Markedsføring og nyhetsbrev. Vi kan komme til å kontakte deg direkte for markedsføringsformål. Dette kan skje gjennom telefonkontakt, men typisk ved e-post eller SMS. Behandlingsgrunnet i disse tilfellene er vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester eller ditt samtykke.

Vi tilbyr muligheten til å abonnere på vårt nyhetsbrev for å nå potensielle kunder og for å holde eksisterende kunder oppdatert. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til behandling av personopplysninger om deg. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Dette kan du enten gjøre ved å sende oss en e-post eller trykke på "Avregistrert" nederst i e-posten.

Utvikling og analyse. Vi bruker data om hvordan du bruker våre tjenester og nettsider, for å forstå kundenes behov. Dette omfatter blant annet bruksmønstre (ladetid, strømforbruk og ladetidspunkt), kundeforholdets varighet, bosted og alder. Disse behandlingsaktivitetene gjør vi med grunnlag i vår berettigede interesse i å forbedre produktutvalg og tilbud. 

Overholdelse av lover og brukervilkår. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med bokføring/regnskap og rapportering til offentlige myndigheter for å overholde våre rettslige forpliktelser, og for å etterkomme rettskjennelser eller anmodninger fra offentlige myndigheter. I visse tilfeller kan vi også komme til å bruke opplysninger om hvordan du bruker våre nettsteder og apper ,for å forhindre eller oppdage svindel, misbruk, ulovlig bruk og brudd på våre bruksvilkår. 

5. HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Vi vil i utgangspunktet ikke dele personopplysninger med andre parter utover underleverandører, med mindre annet fremgår i denne personvernerklæringen eller vi har en rettslig forpliktelse til det (f.eks. skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlig myndigheter i den utstrekning dette er lovpålagt). Dersom vi bruker leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, vil vi alltid sikre at vi inngår databehandleravtaler som ivaretar personvernet. Vi deler for eksempel personopplysninger med leverandører av betalingstjenesten Stripe. Disse leverandørene kan også behandle dine personopplysninger til egne formål, og har derfor egne personvernerklæringer. Dersom du er beboer i et borettslag eller sameie, vil vi dele opplysninger om ditt strømforbruk med borettslaget eller sameiet slik at disse kan fordele eventuell strømstønad i henhold til forbruk etter midlertidig forskrift om strømstønad til boligselskap av 21. januar 2022 nr. 103 eller forskrifter som erstatter denne. Vi deler disse opplysningene fordi det er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg.

6. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL LAND UTENFOR EU/EØS

I den grad personopplysningene dine blir overført til land utenfor EU/EØS, vil vi sørge for å sikre at dine personopplysninger blir underlagt et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

7. HVOR LENGE LAGRER ELLER OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGER OM DEG?

Vi sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem for formålet de ble samlet inn for, med mindre vi er pålagt å lagre opplysningene etter lov eller forskrift. For eksempel vil vi måtte lagre faktureringsinformasjon i henhold til bokføringslovgivningen.

8. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Dersom vi behandler personopplysninger om deg, har du følgende rettigheter:

 • Innsyn. Du har rett til å be om en bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg og be om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger.
 • Korrigering. Du kan be oss om å rette eller supplere opplysninger om deg som er misvisende eller feilaktige.
 • Sletting (retten til å bli glemt). Du kan i visse tilfeller be oss om å slette personopplysningene dine.
 • Begrensning. Du kan i visse tilfeller be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Dataportabilitet. Du kan få utlevert dine personopplysninger til deg eller andre i et strukturert, alminnelig avendt og maskinlesbart format dersom behandlingsgrunnlaget for behandlingen er samtykke eller avtale.
 • Protest. Du kan protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde unntak og begrensninger fra disse rettighetene. For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss. Merk at vi kan måtte be deg om at du identifiserer deg dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, slik at vi kan sikre at du er den du utgir deg for å være.

Hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

9. OPPDATERING AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere personvernerklæringen vår på grunn av lovendringer eller endringer i praksisen vår, eller når det er nødvendig av andre grunner. Du bør derfor gjøre deg kjent med innholdet i personvernerklæringen med jevne mellomrom.

10. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller vil utøve dine rettigheter, kan du sende oss en e-post til post@elaway.io

Vår forretningsadresse i Oslo er:

Pilestredet 12

0180 Oslo

Vår forretningsadresse i Bergen er: 

Strandgaten 1

5013 Bergen