Ferje i en vinterfjord

Om denne personvernerklæringen

Elaways personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger via www.elaway.io. All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

18. juni 2021 ELAWAY

Informasjon vi samler

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke deler av tjenestene våre du bruker, om du blir kunde av oss, eller oppgir informasjon i andre sammenhenger. Vi samler inn personopplysninger som:

 • Du oppgir til oss, for eksempel når du blir ladekunde, ønsker at vi skal ta kontakt, abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål
 • Registreres automatisk når du bruker elaway.io

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester, fordi vi eksempelvis ikke kan levere lading, ta betalt eller ta kontakt med deg angående bestillingen din.

Når du bruker elaway.io vil du dele noe informasjon med oss.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon som navn, adresse og kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer. Denne informasjonen samler vi for å kunne levere tjenestene vi tilbyr, til identifikasjon og registrering, og til markedsføring.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som bestillingsopplysninger, betalingsopplysninger og din kontakt med kundeservice. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold, yte god service, hjelpe deg og ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være behov.
 • Opplysninger som oppstår i forbindelse med bruk av tjenestene eller kjøp hos oss, f.eks. teknisk informasjon om enheter du bruker når du besøker våre tjenestene våre, kommunikasjon vi har sendt deg og personalisert innhold, data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.
 • Informasjon utledet fra annen informasjon, enten generert eller oppgitt, slik som markedsføringssegmenter og annen informasjon om våre brukeres vaner for bedre å forstå disse.
 • Demografisk informasjon innhentet fra samarbeidspartnere som spesialiserer seg på å forstå og beskrive adferd og livsstil, normalt basert på hvor du bor, dersom du ikke reserverer deg mot dette.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med ulike tjenester i den grad opplysningene er samlet inn for samme formål (se informasjon om formålene nedenfor).

Hvordan informasjonen din blir brukt og beskyttet

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:

 • Levere tjenester; Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg, og slik sett er behandlingen nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i. For eksempel behandles personopplysninger i forbindelse med:
  • at vi tilbyr digitale tjenester med personlig brukerkonto
  • at vi sender informasjon og oppdateringer, både om bestillinger du har bestilt, men også generell og personlig tilpasset informasjon og opplæring om tjenesten og tjenestetilbud som gjelder for deg
  • fakturering, betalingsoppfølging og sikker betaling
  • feilretting, kundeservice og klagebehandling
 • Utvikling og analyse; Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til brukerne våre og forbedre og videreutvikle tjenestene vi leverer. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å forbedre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:
  • å samle og analysere informasjon for å forstå bruksmønster og behov, eksempelvis for å forbedre tilbudet vårt, optimalisere tjenesten, kommunikasjon, kapasitet o.a. Her kan vi blant annet benytte brukerundersøkelser (elektronisk eller via telefon), automatiserte tilbakemeldinger eller innsendte forslag.
  • å bruke statistiske data for å gruppere brukere på grunnlag av bruksmønster, kundeforholdets varighet, bosted, alder eller andre opplysninger for å forstå hvordan disse påvirker bruken av tjenestene våre. I disse tilfellene vil informasjonen bli behandlet aggregert og/eller anonymisert.
  • å kunne gjøre feilsøking og feilretting av hendelser som skjer med enkeltbrukere
  • å utarbeide brukerundersøkelser, brukeranalyser og markedsanalyser basert på bruksmønster og demografi
 • Salg og markedsføring; Vi behandler personopplysninger til markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:
  • verveprogram der brukere kan verve andre brukere
  • å dele personopplysninger med underleverandører som leverer tjenester innenfor salg og markedsføring til oss, når dette er nødvendig for utføre et avtalt oppdrag
  • å utveksle nødvendig informasjon med samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene våre til deg (f.eks. deler vi opplysninger om at du har bestilt lading hos oss med en samarbeidspartner som setter om ladeanlegg på din parkeringsplass etter avtale).
 • Personlig markedsføring i andre digitale kanaler; For å sørge for relevant annonsering også på andre nettsider eller -tjenester samarbeider vi med annonsepartnere, som f.eks. Google og Facebook. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre.
 • Direkte markedsføring; Som bruker av våre tjenester kan vi kommunisere tilbud, nyheter og vareutvalg samt funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjenesten vår, eller annet som antas å være relevant for deg, per e-post, telefon, post, eller som varsler gjennom app. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre.
 • Sikkerhet og forhindring av misbruk; Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri, og det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse til å bl.a. å avdekke svindel eller misbruk av våre tjenester eller betalingsmetoder
 • Transaksjoner, restruktureringer og andre selskapsendringer; Vi vil kunne behandle og overføre personopplysninger i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet, emisjoner, endringer i konsernstruktur eller ved selskapsavvikling. I slike tilfeller vil personopplysninger også kunne deles med rådgivere, motparter, leverandører og samarbeidspartnere. Vi vil alltid sørge for god sikkerhet med tanke på forhindring av misbruk. Det rettslige grunnlaget for å behandle, overføre og dele personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å drive forretningsutvikling, tilpasse tjenestene våre og regulatoriske avveininger.
 • Overholde lovfestede plikter; Vi behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige og lovfestede forpliktelser, eksempelvis i forbindelse med
  • regnskapsførsel
  • rapportering og fremlegging av opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt

Andre formål du har samtykket til; Vi vil kunne behandle dine personopplysninger til ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvordan oppbevarer, håndterer og beskytter vi opplysningene dine?

Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak og inkluderer risikovurderinger, tilgangsstyring og rutiner for håndtering av data. Sikkerhetstiltakene skal blant annet sørge for å forhindre at personopplysningene dine kommer på avveie.

Vi gjennomgår jevnlig om det er endringer eller forbedringer vi kan gjøre i risikoeksponering, teknologivalg, opplæring og i forhold til lovkrav. Du skal være trygg på at Elaway lagrer personopplysningene dine på en sikker måte.

Hvem kan få dine personopplysninger utlevert

Vi kan utlevere personopplysninger til:

 • Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. Våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.
 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • I forbindelse med transaksjoner, restruktureringer eller andre selskapsendringer, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Elaways eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. For å bruke innsynsretten din og få tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg kan du ta kontakt med oss.

Rett til korrigering

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å utføre tjenestene vi skal gjøre for deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller feil. Dersom du oppdager feil som du ikke kan eller ønsker å rette opp selv, ta kontakt med oss.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert personopplysninger som gjelder deg og som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Disse kan du få utlevert ved å ta kontakt med oss.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å behandle dine personopplysninger i de tilfellene hvor samtykke er gjeldende behandlingsgrunnlag. Dette gjøres ved å ta kontakt med oss.

Reservasjon mot direkte markedsføring

Å reservere seg mot alle typer henvendelser (annet enn den lovpålagte og nødvendige for å utføre tjenestene vi tilbyr) kan enkelt gjøres ved å ta kontakt med oss.

Rett til sletting

Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for, også ved endt kundeforhold.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og annen trackingteknologi?

Litt bakgrunn

Som mange andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss blant annet med å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, samt hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Vi benytter i tillegg annen teknologi enn cookies, slik som SDKer, for å gjøre det samme. Informasjonen brukes for å gjøre det mulig å levere en god brukeropplevelse, til ytelse, utvikling, analyse og målretting av annonser.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg, din bruker og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.

Hvordan og hvorfor

Informasjonskapsler og annen trackingteknologi, og informasjonen samlet inn ved hjelp av disse, brukes typisk til følgende formål:

 • Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Slike informasjonskapsler er viktige for driften av Elaway og våre digitale tjenester. De er nødvendige for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre et kjøp, og de legger til rette for en god brukeropplevelse.
 • Analyse av bruk og utvikling av tjenesten: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale tjenester, slik at vi kan forbedre dem. Vi samler inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre brukere klikker eller søker på, hvilke deler av nettsiden som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende. Dette er for å kunne lære hva våre brukere er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Informasjonen benyttes også for å gjøre det mulig å vise deg mer relevante produkter og til kapasitetsplanlegging.
 • Målrettet markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker. Tredjeparts-leverandører, inkludert Google og Facebook bruker informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på Elaway og gjennom SDKer i vår app til å samle eller motta informasjon og bruke dette til å vise annonser basert på dine besøk på Elaway og andre nettsteder. Elaway benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Facebook og Google AdWords.
 • Dersom du ikke ønsker dette kan du i tilknytning til våre annonser på Facebook velge alternativet «Hvorfor ser jeg dette?» og «Skjul alt fra denne annonsøren». Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Dersom du ikke ønsker å sende data til Google Analytics, kan du forhindre dette ved å følge denne linken.

Endringer i personvernerklæringen

Oppdatert personvernerklæring finnes alltid på disse sidene, og siste dato for endring vil alltid være oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel.

Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med de til enhver tid gjeldende personvernbetingelsene, og gjennom bestilling eller kontakt samtykker du til dem. Vesentlige endringer i personvernerklæringen vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunktet som følger av kunngjøringen.

Kontakt oss / andre spørsmål eller klager

Elaway AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du være uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ha spørsmål, hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post på post@elaway.io

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du også klage direkte til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider (datatilsynet.no).

Detaljert informasjon om vår bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden anvender cookies. Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres.

Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv. Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse. Dette nettstedet bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerkæring på nettstedet vårt. Les våre Retningslinjer for personvern for å lære mer om hvem vi er, hvordan du kan nå oss og hvordan vi behandler personlig data. Vennligst oppgi din samtykke-ID og dato for henvendelser angående ditt samtykke.

Ditt Samtykke gjelder følgende domener: elaway.io