Lastbalansering for elbil

For å få mest mulig ut av ladingen uten å måtte utvide strømkapasiteten, er lastbalansering alfa og omega. Men hva er egentlig lastbalansering, hvordan det fungerer og hvilke fordeler har det? Det får du svar på her.

Foto av trafikkert vei tatt på natten med lang lukketid

Hva er lastbalansering?

Lastbalansering handler om å fordele ladehastigheten og energiforbruket på en smart og sikker måte når flere elbiler lader samtidig. Med dynamisk lastbalansering justeres ladehastigheten fortløpende etter tilgjengelig strøm i anlegget. Slik utnytter ladeboksene den elektriske kapasiteten optimalt, samtidig som vi unngår at hovedsikringen går.

Fordelene med dynamisk lastbalansering

Lastbalansering gjør driften av ladeanlegget smartere, samtidig som det sparer kostnader. Tilkoblede biler får ladet så raskt som mulig, mens det totale strømforbruket aldri overskrider den avtalte grensen. Det betyr at vi kan installere elbilladere uten å endre byggets elektriske infrastruktur.

Slik bygger vi våre ladeanlegg

I et statisk ladeanlegg uten lastbalansering er hver enkelt bil bundet opp til en fast mengde strøm. Våre ladeanlegg med dynamisk lastbalansering kan derimot enkelt skalere opp antall ladere, fordi all ledig strømkapasitet i bygget utnyttes automatisk. Det er med andre ord et steg i riktig retning mot å sikre fremtidens ladebehov - samtidig som flest mulig får lade elbilen sin til lavest mulig pris.

Bli lastbalansert med Elaway

I tett samarbeid med ladeleverandørene Zaptec og Easee sørger vi for at boligselskapet kan lade flere biler effektivt. Når ladeanlegget er installert sammen med lastbalanseringsenheten, kobles alle ladestasjonene til et skybasert styringssystem. Denne sikrer driftsovervåkning av hvert ladepunkt for stabil og sikker drift. Enklere blir det ikke.

Hva koster elbilladere for ditt borettslag?

Sjekk vår priskalkulator