Lastbalansering for elbil

Lastbalansering er viktig for å få mest mulig ut av ladingen uten å måtte utvide den tilgjengelige strømkapasiteten i bygget.

Hva er lastbalansering?

Lastbalansering handler om å fordele ladehastigheten og energiforbruket på en smart og sikker måte når flere elbiler lader samtidig. Med dynamisk lastbalansering justeres ladehastigheten fortløpende etter tilgjengelig strøm i anlegget. På den måten utnytter ladeboksene den elektriske kapasiteten til det fulle samtidig som at man unngår at hovedsikringen går.

Fordelene med dynamisk lastbalansering

Lastbalansering sikrer driftssikkerheten i anlegget samtidig som at det er kostnadsbesparende. Bilene som er koblet til anlegget får ladet så raskt som mulig samtidig som lastbalanseringsenheten sørger for at det totale strømforbruket aldri overskrider den satte grensen. Det betyr at man kan installere elbillading uten å gjøre store endringer på den elektriske infrastrukturen til bygget.

I motsetning til et statisk anlegg uten lastbalansering hvor alle har en "fast" mengde strøm å lade på, kan våre anlegg med dynamisk lastbalansering enklere skaleres opp på antall ladere. Det er med andre ord et steg i riktig retning mot å sikre fremtidens ladebehov. Vi sørger for at flest mulig får lade elbilen sin til lavest mulig pris.

Bli lastbalansert med Elaway

Vi samarbeider tett med ladeleverandørene Zaptec og Easee og sammen sørger for at boligselskapet, bedriften eller hotellet er lastbalansert og kan lade flere elbiler effektivt. Når ladeanlegget er installert sammen med lastbalanseringsenheten, kobles alle ladestasjonene til et skybasert styringssystem. Denne sikrer driftsovervåkning av hvert ladepunkt for stabil og sikker drift. Enklere blir det ikke.