Oppdatering om Easee

23.04.24

Mandag 22. april sendte Elsäkerhetsverket i Sverige ut pressemelding om at det ikke trengs å gjennomføre tiltak på allerede installerte ladebokser av modellene Easee Home och Easee Charge. Nkom og DSB stiller seg bak denne beslutningen.

Det betyr at det heller ikke i Norge er nødvendig med tiltak på allerede installerte ladebokser. Med andre ord kan disse ladeboksene brukes videre. Elaway fortsetter å tilby ladebokser fra Easee.

Les mer om saken her: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/rad-til-deg-som-har-easee-lader/ Les pressemeldingen fra Elsäkerhetsverket her.

16.06.23

Det er fremdeles mulig å bestille Easee ladestasjoner fra Elaway

NKOM har i dag 16. juni kommet med en ny uttalelse angående Easee ladere. De ønsker å avvente endelig domsavsigelse i Sverige før omsetningsforbudet eventuelt trer i kraft her i Norge. 

Elaway vil fortsette med salg av Easee ladestasjoner til ladekunder i våre ladeanlegg. Ladestasjonene kan bestilles i vår boligportal.

Dette vil gjelde fram til vi får ny informasjon fra NKOM. Vi har løpende dialog med Easee og NKOM, og følger saken tett. Ny informasjon blir kommunisert når vi vet mer.

Vi vil understreke at det fortsatt er trygt å bruke Easee ladere.

12.06.23

Det går mot omsetningsforbud av Easee ladestasjoner

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge (NKOM) har i dag publisert at de følger svenske myndigheter. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

Les mer her: https://nkom.no/aktuelt/slik-konkluderer-norske-myndigheter-i-easee-saken

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden mars i år bistått NKOM i gjennomgangen av saken. Om det er trygt å lade med ladestasjoner som er installert skriver DSB:

Når konklusjonen er at laderne ikke oppfyller kravene i regelverket – betyr det at det ikke er trygt å ha en slik lader? DSB har ingen indikasjoner på at laderen er farlig i bruk, og kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet.

Hva skal man gjøre dersom man har en Easee-lader hjemme? Du kan bruke laderen på vanlig måte som før. Myndighetene kjenner ikke til tilfeller der bruk av laderen har ført til farlige situasjoner.

Les mer her: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/rad-til-deg-som-har-easee-lader/

Hva skjer med ettermontering av ladestasjoner i anlegg som driftes av Elaway? Som resultat av ny uttalelse fra NKOM, vil Elaway fortsette med salg av Easee ladestasjoner til ladekunder i våre ladeanlegg. Dette vil gjelde fram til vi får ny informasjon fra NKOM. Vi har løpende dialog med Easee og NKOM, og følger saken tett. Ny informasjon blir kommunisert når vi vet mer.

Easee skriver i en pressemelding at et nytt produkt er rett rundt hjørnet:

– Vi jobber med utvidelse av produktporteføljen vår og vil snart lansere en ny lader på markedet.

Les mer her: https://easee.com/no/artikler/myndigheter/nkom-motstrider-ikke-esvs-salgsforbud/

Elaway, som er eid av Hafslund og Eviny, vil bistå kundene våre med å finne løsninger som gjør at anleggene med Easee-ladere kan driftes videre. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer om når Easee lanserer sin nye lader.