Kvinne lader hvit elbil

Slik funker strømstøtte for elbillading i borettslag og sameier

Med Elaway slipper styret å tenke på betaling og fakturering, og beboerne får strømstøtten direkte godskrevet i ladeprisen. Vi har samlet de viktigste punktene om hvordan vi håndterer strømstøtten for elbillading.

Med Elaway slipper styret å tenke på betaling, fakturering og strømstøtte for elbillading til hver enkelt bruker. Vi har samlet de viktigste punktene om hvordan vi håndterer strømstøtten for elbillading.

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser – en støtteordning som også er gjeldende for strømforbruk til elbillading i borettslag og sameier. Det betyr at alle norske boligselskaper bør  sørge for at alle beboere som lader elbil, får utbetalt sin andel av ordningen. For å gjøre det kompliserte enkelt for styret, tar Elaway på seg denne oppgaven.

Strømstøtten avregnes én gang i måneden

Ladekunder hos Elaway betaler ikke den fulle strømprisen så lenge det er støtteordninger på plass.

Per dags dato dekker strømstøtteordningen husholdningsforbruk med 90 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre (eks. mva). Det gis støtte for forbruk inntil 5000 kWt per måned til den enkelte leilighet. I tillegg dekker ordningen fellesforbruk, opptil 5000 kWt ganger antall boenheter i boligselskapet. Dette skal blant annet dekke strøm til lading av elbiler i felles ladeanlegg.

Det er nettselskapene som administrerer støtteordningen på vegne av staten, og strømstøtten tilkommer boligselskapet som et fratrekk på nettleiefakturaen for fellesstrømmen. Selv om strømprisen varierer fra time til time gjennom døgnet hele måneden, kjent som spotpris, beregnes strømstøtten ut fra gjennomsnittet av spotprisen i ditt prisområde for hver måned. Det er derfor strømstøtten først blir kjent etter at måneden er slutt.

Alle som har den nye prismodellen til Elaway vil derfor, fra og med 1. februar 2023, få strømstøtten sin avregnet én gang i måneden etter månedsskiftet – kreditert på samme faktura som de mottar for ladeabonnementet

Husk! Strømprisen svinger mye gjennom døgnet, og det er mye å spare på å unngå å lade på de dyreste tidspunktene. Vanligvis er kraftprisene høyest på morgenen og ettermiddagen. Den nye prismodellen til Elaway sikrer brukerne rettferdig prising ved at hver enkelt elbileier betaler kun for sitt eget forbruk, time for time. Spotlading fra Elaway gjør det mulig for den enkelt å utnytte dette.

For at hver enkelt ladekunde skal få så presis informasjon om hva det koster å lade til enhver tid, viser vi hele tiden gjeldende ladepris i appen. Så kan den enkelte selv velge å lade når det er rimeligst.

Har du en gammel prismodell, men ønsker å gå over på Elaways nye prismodell? Ta kontakt her

Endring fra tidligere

Tidligere ble den estimerte strømstøtten avregnet automatisk etter hver ladeøkt og trukket fra ladekundens kort fortløpende (registrert i ladeappen Bilkraft).

Vi opplevde imidlertid at den gamle metoden kunne gi noe avvik mellom strømstøtten som ble estimert og gitt til ladekunden gjennom måneden og den endelige og faktiske strømstøtten fra staten, som blir beregnet etter månedens slutt.

Takket være den nye strømstøttemodellen, sørger vi for en helt korrekt strømstøtte.

Estimert nettleie vil fortsatt være en del av ladeprisen som er synlig for ladekundene i Bilkraft-appen.

Har du flere spørsmål om fakturaflyten? Les mer her.

Hva er styrken i Elaway sin modell?

At vi tar oss av strømstøtteordningen på vegne av borettslaget, gir mange fordeler for styret, men også beboerne.

Dette er de fire viktigste styrkene ved modellen:

✅ Ladekunden får presis avregnet strømstøtte for alle ladeøktene i forrige måned

✅ Hver elbileier kan påvirke egen ladekostnad ved å lade når strømprisene er lavest

✅ Strømstøtten tilfaller elbileieren

✅ Boligselskapet slipper å avregne strømstøtten til hver enkelt i etterkant og unngår masse administrasjon

Har du flere spørsmål om strømstøtten? Ta gjerne kontakt med oss på kundeservice

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Ta kontakt med kundeservice