Kvinne lader hvit elbil

Slik funker strømstøtte for elbillading i borettslag og sameier

Med Elaway slipper styret å tenke på betaling og fakturering, og beboerne får strømstøtten direkte godskrevet i ladeprisen. Vi har samlet de viktigste punktene om hvordan vi håndterer strømstøtten for elbillading.

Med Elaway slipper styret å tenke på betaling og fakturering, og beboerne får strømstøtten direkte godskrevet i ladeprisen. Vi har samlet de viktigste punktene om hvordan vi håndterer strømstøtten for elbillading.

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser – en støtteordning som også er gjeldende for strømforbruk til elbillading i borettslag og sameier. Det betyr at alle norske boligselskaper bør  sørge for at alle beboere som lader elbil, får utbetalt sin andel av ordningen. For å gjøre det kompliserte enkelt for styret, tar Elaway på seg denne oppgaven.

Dette kan man få i strømstøtte

Per dags dato dekker strømstøtteordningen husholdningsforbruk med 90 prosent av strømprisen som overstiger 87,5 øre (inkl. mva). Det gis støtte for forbruk inntil 5000 kWt per måned til den enkelte leilighet. I tillegg dekker ordningen fellesforbruk, opptil 5000 kWt ganger antall boenheter i boligselskapet. Dette skal blant annet dekke strøm til lading av elbiler i felles ladeanlegg.

Strømprisen varierer fra time til time gjennom døgnet hele måneden, dette kaller vi spotpris. Strømstøtten fra staten beregnes ut fra gjennomsnittet av spotprisen i ditt prisområde for hver måned, så den faktiske strømstøtten fra staten blir derfor først kjent etter at måneden er slutt.

Det er nettselskapene som administrerer støtteordningen på vegne av staten, og strømstøtten tilkommer boligselskapet som et fratrekk på nettleiefakturaen for fellesstrømmen. Støtten blir utbetalt med lik pris for alt forbruk den gjeldende måned, uavhengig av hva strømprisen er de ulike timene gjennom måneden.

Elaway beregner og fordeler strømstøtten til hver enkelt bruker

Elaway hjelper boligsselskapene med å hente inn betaling for faktisk brukt strøm fra hver enkelt elbileier. Samtidig fordeles strømstøtten videre til hver enkelt ladekunde, slik at støtten kommer fram til de som faktisk bruker og betaler for strømmen. Størrelsen på støttebeløpet er et estimat Elaway gjør basert på snitt av spotprisen så langt i måneden. Slik får vi strømstøtten inn i ladeprisen til hver ladeøkt for hver enkelt ladekunde.

Det kan forekomme små avvik mellom den totale strømstøtten som er estimert og gitt til elbileieren gjennom måneden og den endelige og faktiske strømstøtten fra staten – som boligselskapet får som fratrekk på nettleien i etterkant. Vår erfaring er imidlertid at denne differansen er minimal.

Kurve over strømprisens bevegelser

Strømprisen svinger mye gjennom døgnet, og det er mye å spare på å unngå å lade på de dyreste tidspunktene. Vanligvis er kraftprisene høyest på morgenen og ettermiddagen. Spotlading fra Elaway gjør det mulig for den enkelt å utnytte dette. For at hver enkelt ladekunde skal få så presis informasjon om hva det koster å lade til enhver tid, viser vi hele tiden gjeldende ladepris i appen. Så kan den enkelte selv velge å lade når det er rimeligst.

Strømstøtten slår altså inn automatisk og sender prisen på lading nedover for alle som lader i boligselskap med Elaway sin ladeløsning.

Fratrekk for estimert strømstøtte for hver enkelt ladeøkt

Selve ladekostnaden, fratrukket  estimert strømstøtte, blir trukket fra beboernes kort fortløpende (registrert i ladeappen Bilkraft) for de som lader på fellesladere. De som har sin egen ladestasjon blir belastet etter månedsslutt med det totale forbruket foregående måned.

Har du flere spørsmål om fakturaflyten? Les mer her.

Hva er styrken i denne modellen?

At vi tar oss av strømstøtteordningen på vegne av borettslaget, gir mange fordeler for styret, men også beboerne.

Boligselskapet slipper å ta på seg en stor administrasjonsjobb, og mottar i stedet én månedlig utbetaling fra Elaway; en totalsum av det hver elbileier har betalt av strøm for måneden, fratrukket stømstøtten. Hvert borettslag eller sameie eier nemlig strømmåler som går til selve ladeanlegget og som de får strømregning på fra sin valgte strømleverandør. Pengene de mottar fra Elaway, skal benyttes til å betale denne strømregningen.

For elbileiernes del betyr det at hver enkelt ladeøkt blir belastet så presist som mulig, så de har full oversikt over kostnadene for hver enkelt ladeøkt. Det betyr også at de får glede av strømstøtten på et individnivå, slik det er tenkt at støtteordningen skal fungere.

Med andre ord, dette er de fire viktigste styrkene ved modellen:

✅Elbileieren får så presis pris for hver økt som mulig, inkludert estimert strømstøtte

✅Hver elbileier kan påvirke egen ladekostnad, og dermed lade smartere

✅Strømstøtten tilfaller elbileieren ved lading

✅Boligselskapet slipper å avregne strømstøtten til hver enkelt i etterkant og unngår masse administrasjon

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Ta kontakt med kundeservice