Visste du at du har lovbestemt rett til elbillader hjemme? Også i borettslag?

Ønsker du å få elbillader på parkeringsplassen din i borettslaget eller sameiet? Fra og med 2021 har alle beboere fått en lovbestemt rett til å montere ladeanlegg for elbil eller hybridbil hjemme.

Smilende mann i gul dunjakke lader hvit elbil i borettslag

Tidligere kunne styrene i borettslag og sameier nekte beboere å installere elbillading på egen parkeringsplass. Argumentene var gjerne knyttet til for lite kapasitet i det elektriske anlegget, brannfarefrykt eller at noen ville ende opp med å bruke strøm som fellesskapet måtte betale for. Men slik er det ikke lenger.

Fra 1. januar 2021 har alle beboere rett til å få etablere ladepunkt på parkeringsplassen i boligselskapet der de bor. Dette er nedfelt i § 25a i eierseksjonsloven og § 5-11 a i borettslagsloven.

Retten gjelder både for de som har en egen parkeringsplass og for de som deler felles parkeringsområde.

Forutsetningen er at man skal betale for strømmen selv.

Vurderer ditt borettslag eller sameie å installere ladeanlegg?

Kontakt oss

– Tidligere var det kun beboere i sameier som hadde rett til ladeløsning hjemme, men etter den nye lovendringen har beboere i borettslag fått de samme rettighetene. Dermed kan beboere kreve lademulighet hjemme, uavhengig om man bor i borettslag eller et sameie, sier Jan Einar Johannesen, teknisk rådgiver i Elaway.

For at beboerne skal kunne sette opp ladestasjoner, må boligselskapene tilrettelegge for en god infrastruktur og et tilpasset strømnett. Kostnadene til felles infrastruktur fordeles på samme måte som andre felleskostnader i borettslaget eller sameiet.

– Ladeanlegg og ladeavtaler for elbiler er ganske nytt på markedet. For styret kan det være litt vanskelig å navigere i denne “jungelen”. Vi i Elaway gjør det enklere å få på plass elbillading i både sameier og borettslag, slik alle beboere har lovpålagt rett til, forteller Johannesen.

Elaway tilbyr ladeanlegg som effektivt kan fordele strømmen til de bilene som til enhver tid trenger det. Dette betyr at man kan lade flere biler uten å frykte at hovedsikringen går. Dette sikrer driftssikkerheten i anlegget samtidig som det vil være kostnadsbesparende ettersom det er kontroll på totalt strømforbruk til enhver tid.

Elaway har i tillegg fleksible løsninger for finansiering – man kan eie eller leie både ladeanlegg og ladestasjoner.

Toppen av en brun moderne bolighusbygning med mange vinduer

Borettslag og sameier må legge til rette for elbillading

Fakta 1. Om du disponerer egen parkeringsplass i borettslaget eller sameiet ditt, så har du med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil eller ladbar hybridbil tilknyttet parkeringsplassen.§ 25a i eierseksjonsloven Fakta 2.Samtykket kan nektes kun om det finnes en saklig grunn til det.§ 25a i eierseksjonsloven Fakta 3.Om du har rett til en parkeringsplass i sameiet eller borettslaget ditt, men ikke disponerer egen plass, kan du likevel kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil eller ladbar hybridbil.§ 5-11 a i borettslagsloven Fakta 4.Styret skal etterkomme kravet, med mindre det foreligger en saklig årsak til å nekte.§ 5-11 a i borettslagsloven Fakta 5.Styret bestemmer hvor ladepunkt eller ladestasjoner skal settes opp i deres borettslag eller sameie.§ 5-11 a i borettslagsloven

Hva er laderetten - kort fortalt:

– Før borettslaget eller sameiet kan starte med montering av elbilladere, må det foretas en befaring i anlegget. Befaringen skal gi en oversikt over investeringsbehovet ved utbygging for elbilladere, forklarer Johannesen og legger til:

– Vi i Elaway tilbyr alltid en uforpliktende og gratis befaring. Deretter kan styret få et skreddersydd og individuelt tilbud for komplett infrastruktur som de kan velge å akseptere eller takke nei til.

Velger styret Elaway, er boligselskapene garantert et fremtidsrettet og moderne ladeanlegg som sikrer beboerne en rettferdig modell med valgfrihet og en rettferdig prising.

Psst ... Flere kommuner i Norge tilbyr støtteordninger for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Husk å sjekke om din kommune finansierer ladeinfrastruktur til boligselskaper. Det er mulig å spare mange titusener! Med Elaway er det mulig å lade smart, også i borettslag og sameierJan Einar Johannesen, teknisk rådgiver i Elaway

Få prisestimat på ladeanlegg fra Elaway og test vår priskalkulator

Rettferdig og transparent pris

Det kan være vanskelig å sette en rettferdig ladepris som også reflekterer strømprisen, men ikke umulig: Elaway er en av de første til å tilby dynamisk spotpris direkte på ladestasjonen.

Det vil si at kunden selv kan velge å lade bilen når det er billigst ved å se den faktiske prisen time for time – og betale kun for sitt faktiske forbruk.

Elaway tjener null og niks på strømforbruket, og har ingen påslag på forbruk. I ladeabonnementet inngår tilgang til ladestasjonen, ladeapp, teknisk drift og 24/7 ladehjelp.

Råd og tips til borettslag og sameier

Å kjøpe inn ladeinfrastruktur, spesielt større ladeinfrastruktur, kan være omfattende og komplisert. Ifølge Johannesen, bør man huske på følgende råd for å få til en vellykket prosess:

  • Hent inn flere tilbud fra ulike aktører. Det anbefales at borettslaget eller sameiet gjør en god utredning på forhånd. En god fellesløsning som er planlagt godt, vil bli billigere og bedre for boligselskapet på lang sikt.
  • Regn ut anleggets kostnad i et livsløpsperspektiv. Lav inngangspris er ikke nødvendigvis billigst i lengden. Er det noen tilbud som er for gode til å være sanne?
  • Ofte kan det være langt mer gunstig å eie enn å leie. Undersøk hva det vil koste dersom du vil gå ut av avtalen ved leie- eller abonnementsavtaler.
  • Selve strømprisen varierer fra time til time gjennom hele måneden, dette kalles spotpris eller timespot. Det lønner seg å velge en leverandør som tilbyr lademuligheter basert på spotpris slik at brukeren kan lade når det er billigst. På denne måten kan elbileierne selv påvirke prisen de betaler for lading.
  • Velg en aktør som tilbyr lastbalansering. Slik kan flere elbiler utnytte strømnettet effektivt.

For en mer utfyllende liste med råd, last ned guiden vår til elbillading.

Guide til elbilslading: 6 steg

For borettslag og sameier

Last ned guiden