Drift av ladeanlegg

Enten du vil eie eller leie ladeanlegg, håndterer vi den daglige driften av anlegget, fra drift og vedlikehold til døgnåpen kundeservice og fakturering.

Hvorfor velge drift fra Elaway?

Målet vårt er enklest mulig lading for elbileiere. Om dere allerede har ladeanlegg fra Elaway eller noen andre, kan vi håndtere driften. Vi tilbyr også alle beboere å leie eller kjøpe ladestasjon fra Elaway.

Drift av ladeanlegg betyr kundeservice

Kr 49 per måned

En fast, lav forutsigbar månedspris. Beboere som ikke har egen ladestasjon, kan kjøpe eller leie boks fra Elaway og bli med på driftstjenesten. Vi benytter ladeløsningene fra Zaptec og Easee, de to beste ladeløsningene på markedet.

Vi tar oss av den daglige driften

Fra døgnåpen kundeservice til fakturering og drift av ladeanlegget. Vi håndterer alt for boligselskapet slik at dere kan konsentere dere om egne oppgaver.

Ingen bindingstid

Eller oppstartskostnad. Eller skjulte kostnader og liten skrift. Både beboer og styret kan si opp avtalen i inneværende faktureringsmåned. Så enkelt skal det være.

Hvordan få på plass drift fra Elaway?

Drift av ditt ladeanlegg kan være bare en enkel signering unna. Her er stegene.

1. Ta kontakt med Elaway gjennom vårt skjema.

2. Få oversendt tilbud.

3. Beboere registrerer seg i vår beboerportal.