Effekttariff

Effekttariff påvirker kostnaden ved å lade elbil. Vi forklarer deg i enkle trekk hva det går i, og hva du skal gjøre for å holde utgiftene nede.

Effekttariff - variert pris på strømforbruket

Effekttariff er innført av myndighetene som et virkemiddel for å jevne ut strømforbruket I nettet. Kort fortalt virker det slik at de som har et jevnt forbruk av strøm betaler mindre i nettleie enn de som har et ujevnt forbruk. Effektleddet kan sammenlignes med det som i gamle dager het overforbruk. Mange husker sikkert kjøkkenwattmeteret – når den sorte nålen som viste effektuttaket passerte den røde nålen måtte man betale overforbruk.

Effekttariff er innført for å sørge for at vi ikke overbelaster strømnettet vårt ved at alle lader samtidig.

Hvorfor brukes effekttariff?

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Etter hvert som samfunnet vårt elektrifiseres, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til lading av biler, busser, båter og annet. Denne utviklingen presser kapasiteten i strømnettet i perioder. For at vi skal lykkes med elektrifiseringen må vi utnytte nettkapasiteten best mulig. Da bør vi alle ha et økonomisk motiv for å flytte noe forbruk til tider med mindre belastning på nettet. Dette insentivet kommer blant annet fra effektbaserte tariffer i nettleien.

Hvordan unngå høyere utgifter

Ved å lade smart kan du unngå å bli belastet for unødvendig høye effektledd. De fleste plugger bilen til laderen når de kommer hjem etter jobb, slik at forbruket til lading er høyest på ettermiddagen, når det øvrige forbruket også er høyt.

  • Det er mulig å plugge I bilen etter jobb og så vente med å starte lading i appen til senere på kvelden når øvrig forbruk er lavere
  • Mange biler har allerede apper og systemer for å tidsinnstille lading slik at dette går automatisk
  • Det finnes også systemer for automatisk overvåking og automatisk styring av effektuttaket