Slik bygger vi ladeanlegg

Elaway leverer ladeanlegg som følger anbefalinger fra Elbilforeningen. Det vil si at det legges til rette for at alle beboerne kan knytte seg til ladeanlegget etter hvert som behovet oppstår.

Slik bygger vi våre ladeanlegg

Steg 1 - Befaring

Før ethvert ladeanlegg kan begynne å ta form, må det foreligge en befaring. Befaringen skal gi utbygger en oversikt over investeringsbehovet ved utbygging for elbilladere. En av våre sertifiserte installatører tar en gjennomgang av eksisterende infrastruktur som sikringsskap, uttak fra høyspent og liknende. Kommer ladeanlegget til å trekke mer kapasitet enn eksisterende infrastruktur er dimensjonert for, så vil det være behov for en oppgradering i felles infrastruktur.

En del av jobben for elektriker er også å planlegge for utbyggingen av ladestasjoner. Skal det graves i asfalt, hvor skal ladestasjonene stå, hvilken trafo skal man ta strøm ut av osv.

En dyktig elektriker har mye erfaring, og klarer å se løsninger som gjør at ladeanlegget ikke blir for dyrt, samtidig som vedkommende tar hensyn til effekttariff.

Arbeidet som gjøres på befaring blir grunnlaget for gjennomføringen av ladeanlegget.

Steg 2 - Oppstartsmøte

Kontrakt er signert. Styret er fornøyd. Elbileierene venter i helspenn. Utbyggingen kan begynne.

For å sikre god informasjonsflyt starter vi med et oppstartsmøte. Installatør får nøkler til tilgang til garasjer, sikringsskap og annen sentral infrastruktur. En tidsplan etableres og elbileiere får endelig en dato å forholde seg til. De kan allerede nå gå inn i vår bestillingsportal og bestille lading.

Steg 3 - infrastruktur

Elektrikere legger ned strømnett for ladeboks

Vi starter med infrastrukturen. I denne fasen jobber vi med å få infrastrukturen på plass fra sikringsskapet og frem til hvert enkelt parkeringsplass som skal ha en ladestasjon. En hovedtavle og sikringsskap kommer på plass, som er selve hjernen bak strømtilførselen til ladestasjonen. Ved større anlegg brukes flere tavler, sikringsskap og fordelinger – med tanken er fortsatt det samme. Fra tavlene kommer en hovedkabel som sikrer strømtilførsel til de forskjellige stasjonene som skal forsyne ladeanleggene med strøm.

  • Ved garasjeanlegg blir hovedkabelen trukket langs veggen eller i kjørebanen henholdsvis i tak.
  • Ved frittstående plasser ute, vil hovedkabelen graves ned i rør.

Ved anlegg som krever graving

For ladestasjoner som skal settes opp ute på egne ladestolper, kreves det ofte graving. Samtidig som infrastrukturen settes i gang, starter vi med å grave opp passasjen som tilgjengeliggjør strøm til ladestasjonene. Her har vi tett dialog med kommune om grave tillatelser og beboere / ansatte som kan få plassen sin gravet opp midlertidig. På hvert ladepunkt settes det opp et fundament som muliggjør en ladestasjon, så fort det bestilles fra elbileier.

Gravemaskin som lager klart for en ladestasjon

Kommunikasjon

Ladestasjoner for systemlading er avhengig av kommunikasjon til skyløsninger. Våre ladestasjoner har innebygget eSim for kommunikasjon på 4G eller 5G nettet. Dersom ladeanlegget er i et innendørs parkeringsanlegg hvor det ikke er mobildekning, bygges det et trådløst Wifi anlegg som ladestasjonene kobler seg til.

Oppgraderinger i nett

Hvis installasjonen krever mer effekt fra nettseslapet, vil entrepenøren fra nettselskapet begynne med å oppgradere infrastruktur (kabler, transformator)

Montere ladestasjoner

For de som har bestilt lading i forkant av infrastrukturen har blitt montert, vil få sine ladestasjoner satt opp nå. Basert på befaringen i steg 1, blir Zaptec eller Easee ladestasjoner satt opp. Type ladestasjon, pris for å lade samt når man får mulighet til å starte lading vil være reflektert i tilbudsportalen.

Beboere som ikke har bestilt, kan bestille fortløpende.

Elektriker som installerer en ladeboks
En ladestasjon av typen Zaptec blir montert opp for en elbileier.