Boligblokk under blå skyer

Hvordan vi bygger ladeanlegg

Elaway monterer elbilladere som følger anbefalinger fra Elbilforeningen. Derfor legges det til rette for at alle beboere kan knytte seg til anlegget når behovet oppstår. Anleggene blir dimensjonert for at alle beboere skal få tilfredsstillende effekt, selv om det i fremtiden skulle bli slik at alle lader elbilen samtidig.

Anleggsarbeider foran en gravemaskin

Steg 1 - Befaring

Befaringen skal gi utbygger oversikt over investeringsbehovet ved utbygging for elbilladere. En av våre sertifiserte installatører går gjennom eksisterende infrastruktur som sikringsskap, uttak fra høyspent og liknende. Kommer ladeanlegget til å trekke mer kapasitet enn eksisterende infrastruktur er dimensjonert for, vil det være behov for en oppgradering i felles infrastruktur.

En del av jobben for elektriker er også å planlegge for utbyggingen av ladestasjoner. Elektriker vurderer om det skal graves i asfalt, hvor ladestasjonene skal stå, hvilken trafo skal man ta strøm ut av og lignende.

Installasjon av elbillader

Steg 2 - Oppstartsmøte

Kontrakt er signert. Styret er fornøyd. Elbileierene venter i helspenn. Utbyggingen kan begynne.

For å sikre god informasjonsflyt starter vi med et oppstartsmøte. Installatør får nøkler til tilgang til garasjer, sikringsskap og annen sentral infrastruktur. En tidsplan etableres og elbileiere får endelig en dato å forholde seg til. De kan allerede nå gå inn i vår bestillingsportal og bestille lading.

Gravemaskin gjør klar en ladestasjon

Steg 3 - Infrastruktur

I denne fasen jobber vi med å få infrastrukturen på plass fra sikringsskapet og frem til hver enkelt parkeringsplass som skal ha en ladestasjon. En hovedtavle og et sikringsskap kommer på plass - dette er selve hjernen bak strømtilførselen. Fra tavlene kommer en hovedkabel som sikrer strømtilførsel til de forskjellige stasjonene, som skal forsyne ladeanleggene med strøm.

  • Ved garasjeanlegg blir hovedkabelen trukket langs veggen, i kjørebanen eller i tak.
  • Ved frittstående plasser ute, vil hovedkabelen graves ned i rør.
Montere elbillader

Steg 4 - Montere elbilladere

De som har bestilt lading i forkant av at infrastrukturen har blitt montert, vil få sine ladestasjoner satt opp nå. Basert på befaringen i steg 1, blir Easee ladestasjoner satt opp. Type ladestasjon, pris for å lade, samt når man får mulighet til å starte lading vil være reflektert i tilbudsportalen.

Beboere som ikke har bestilt, kan fortløpende bestille personlig lader.

Moderne ladeanlegg handler om mer enn å sette opp masse ladere og la folk plugge i bilen sin. Det skal for eksempel tas hensyn til effekttariff og lastbalansering.

Her er noen andre ting som er greit å vite om når det skal bygges ladeanlegg.

På utkikk etter ladeløsning for borettslag eller sameie?

Kontakt oss

Gravearbeid ved bygging av ladeanlegg

For ladestasjoner som skal settes opp ute på egne ladestolper, kreves det ofte graving. Samtidig som infrastrukturen etableres, starter vi med å grave opp passasjen som gir strøm til ladestasjonene. Vi har vi tett dialog med kommune om gravetillatelser og beboere/ansatte som kan få plassen sin gravet opp midlertidig. På hvert ladepunkt settes det opp et fundament for ladestasjon, så fort det bestilles fra elbileier.

Vi bygget et omfattende ladeanlegg for tre borettslag på Kalbakken. Les om byggingen og her.

Kommunikasjon

Ladestasjoner for systemlading er avhengig av kommunikasjon til skyløsninger. Våre ladestasjoner har innebygget eSim for kommunikasjon på 4G- eller 5G-nettet. Dersom ladeanlegget er i et innendørs parkeringsanlegg hvor det ikke er mobildekning, bygges det et trådløst wifi-anlegg som ladestasjonene kobler seg til.

Oppgraderinger i nett

Hvis installasjonen krever mer effekt fra nettselskapet, vil entreprenøren fra nettselskapet begynne med å oppgradere infrastrukturen med kabler og transformator.

Les om effekttariff - det tekniske som påvirker ladeprisen.

Veien til ladeanlegg

Illustrasjon av steg

Hva koster egentlig et ladeanlegg? Prøv vår priskalkulator

Til priskalkulator