Boligblokk under blå skyer

Regler for lading av elbil i borettslag og sameie

I takt med utviklingen innen lading og elbiler har regelverket også endret seg. Et regelsett som jobber for deg som vil være del av den grønnere fremtiden og bidra gjennom å kjøre elektrisk er viktig. Her får du vite litt mer om hvilke rettigheter du har når det kommer til lading i borettslag og sameier.

Lading av elbil i borettslag og sameie - hvilke regler gjelder?

Fredag 4. desember 2020 er en merkedag for alle beboere i borettslag og sameier. Stortinget vedtok endringer i borettslags- og eierseksjonsloven, som betyr nye og bedre regler for lading av elbil i borettslag og sameier. Den sørger for at beboere som har rett til å parkere på eiendommen til borettslaget eller sameiet kan kreve tilgang til elbillading. Loven trer i kraft fra 1. januar 2021.

Formålet med loven er å sikre at alle beboere i borettslag skal få mulighet til å kjøpe seg elbil og være med på det grønne skifte. Nå kan ikke borettslaget eller sameiet nekte beboere å lade bilen sin.

Aktuelle regler for lading av elbil i borettslag og sameier

Den nye paragrafen i loven som sikrer nye regler for elbil i borettslag og sameie lyder som følger:

For borettslag

For elbil i borettslag gjelder følgende regler:

Borettslagsloven § 5-11 a Rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

Ein andelseigar som disponerer eigen parkeringsplass på eigedomen til burettslaget, har med samtykke frå styret rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknyting til parkeringsplassen. Samtykke kan berre nektast om det ligg føre ein sakleg grunn til det.

Ein andelseigar som har rett til å parkere på eigedomen til burettslaget, men utan å disponere ein eigen plass, kan krevje at det blir sett opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkome kravet med mindre det ligg føre ein sakleg grunn til å nekte. Styret avgjer kvar ladepunktet skal setjast opp.

For sameier

For elbil i sameie gjelder følgende regler:

Eierseksjonsloven § 25 a Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

En seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.

En seksjonseier som har rett til å parkere på eierseksjonssameiets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp

Hvordan kan Elaway hjelpe borettslag og sameier?

Med Elaway kan borettslag eller sameier enkelt imøtekomme denne nye endringen i loven. Elaway dekker alle investeringene som må til for å få et skikkelig ladeanlegg på plass. Vi monterer et komplett ladeanlegg slik at alle beboere får tilgang til lading når de er klare til å gå over til elektrisk.

Beboerne som ønsker å lade betaler sin rettmessige andel av kostnadene gjennom et ladeabonnement der eget strømforbruk kommer i tillegg.

Ønsker du å vite mer om Elaway og hvordan ditt boligselskap kan skaffe deg et investeringsfritt ladeanlegg?

Les den interessante saken om borettslagene på Mortensrud som valgte hver sin løsning når de skulle ha ladeanlegg.

Trenger du mer informasjon om etablering av ladeanlegg i ditt boligselskap?

Ta kontakt