Regler for lading av elbil i borettslag og sameie

Hvilke rettigheter har du som beboer?

Lading av elbil i borettslag og sameie - hvilke regler gjelder?

Fredag 4. desember 2020 er en merkedag for alle beboere i borettslag og sameier. Stortinget vedtok endringer i borettslags- og eierseksjonsloven, som betyr nye og bedre regler for lading av elbil i borettslag og sameie. Den sørger for at beboere som har rett til å parkere på eiendommen til borettslaget eller sameiet kan kreve tilgang elbillading. Loven trer i kraft fra 1. januar 2021.

Formålet med loven er å sikre at alle beboere i borettslag skal få mulighet til å kjøpe seg elbil og være med på det grønne skifte. Nå kan ikke borettslaget eller sameiet nekte beboere å lade bilen sin.

Disse reglene gjelder for lading av elbil

Den nye paragrafen i loven som sikrer nye regler for elbil i borettslag og sameie lyder som følger:

For borettslag

For elbil i borettslag gjelder følgende regler:

Borettslagsloven § 5-11 a Rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

Ein andelseigar som disponerer eigen parkeringsplass på eigedomen til burettslaget, har med samtykke frå styret rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknyting til parkeringsplassen. Samtykke kan berre nektast om det ligg føre ein sakleg grunn til det.

Ein andelseigar som har rett til å parkere på eigedomen til burettslaget, men utan å disponere ein eigen plass, kan krevje at det blir sett opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkome kravet med mindre det ligg føre ein sakleg grunn til å nekte. Styret avgjer kvar ladepunktet skal setjast opp.

For sameier

For elbil i sameie gjelder følgende regler:

Eierseksjonsloven § 25 a Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

En seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.

En seksjonseier som har rett til å parkere på eierseksjonssameiets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp

Hvordan kan Elaway hjelpe borettslag og sameier?

Hvis du synes det er tungt å lese loven om lading av elbil i borettslag, kan du lese vår artikkel som oppsummerer den nye borettslagsloven på tre minutter.

Med Elaway kan borettslag eller sameier enkelt imøtekomme denne nye endringen i loven. Elaway dekker alle investeringene som må til for å få et skikkelig ladeanlegg på plass. Vi monterer et komplett ladeanlegg slik at alle beboere får tilgang til lading når de er klare til å gå over til elektrisk.

Beboerne som ønsker å lade betaler sin rettmessige andel av kostnadene gjennom et ladeabonnement der eget strømforbruk kommer i tillegg.

Ønsker du å vite mer om Elaway og hvordan ditt boligselskap kan skaffe deg et investeringsfritt ladeanlegg?