Boligblokk under blå himmel

Naboene på Mortensrud

Styreleder Øivind Stærk og hans sameie valgte å eie ladeanlegget fra Elaway, mens naboen Stein Roger Arnesen sitt borettslag har valgt å leie. Les mer om hvorfor de valgte slik de gjorde.

De fire lave blokkene i Jordstjerneveien på Mortensrud i Oslo ser helt like ut, men er organisert forskjellig. De to innerste blokkene med 63 leiligheter er et sameie, mens de to ytterste blokkene med 70 leiligheter er et borettslag. Etter grundige vurderinger valgte begge styrene infrastruktur og ladestasjoner fra Elaway.

– Vi strålende fornøyd på alle måter. Dette er et ladeanlegg for fremtiden og vi slipper all administrasjonen med driften og faktura-håndtering, sier styremedlem Stein Roger Arnesen i Solhellinga 1 Borettslag og styreleder Øivind Stærk i Solhellinga Mortensrud Boligsameie.

Styret i Mortensrud Boligsameie poserer med en ladeboks
EIE ELLER LEIE: – Vi liker fleksibiliteten ved at vi kan velge mellom det å leie eller eie ladeanlegget fra Elaway, sier styreleder Turid Kolstad, styremedlem Stein Roger Arnesen i Solhellinga 1 Borettslag og styreleder Øivind Stærk i Solhellinga Mortensrud Boligsameie

- Lading skal være enkelt

Borettslag og sameier er lovpålagt å legge til rette for lading av elbil og ladbar hybridbil. Men ifølge daglig leder Stian Bjørhei i Elaway synes mange at ladeanlegg virker dyrt og vanskelig å drifte i tillegg til de ordinære styreoppgavene.

Vurderer dere faste eller felles plasser? Her finner du mer informasjon om akkurat dette.

– Løsningen vår ble å tilby en enkel og fleksibel løsning hvor boligselskapene kan velge mellom å leie eller eie infrastrukturen til ladeanlegget. Vi tar oss av alt fra installasjon til administrasjon og fakturering, og tilbyr 24-timers kundeservice, forteller Bjørhei.

Når ladeanlegget er på plass kan beboerne også velge om de vil leie eller eie ladestasjonen sin.

Øivind Stærk peker på en ladeboks
Øivind Stærk demonstrerer en ladestasjon i Solhellinga Mortensrud Boligsameie.

Valgte å kjøpe ladeanlegget

Styreleder Øivind Stærk står i sameiets parkeringskjeller som har plass til 54 biler, i tillegg har de 9 parkeringsplasser ute. Tidligere fikk beboerne lov til å ha ladestasjoner i privat regi, med strøm fra stikkontakten. Men vanlige stikkontakter er ikke laget for høy belastning over tid.

– Vi forsto raskt at vi måtte finne en tryggere og fremtidsrettet løsning for lading i sameiet vårt.

Styret hentet inn tilbud fra flere leverandører og valgte Elaway.

– Vi tenker langsiktig. Derfor var det veldig viktig for oss å velge en leverandør som har solide, seriøse eiere i ryggen. Siden vi hadde midler og får dekket 20 prosent av kostnadene av Oslo kommune, valgte vi å kjøpe ladeanlegget, sier Stærk.

Stein Roger lener seg på en ladeboks
Stein Roger viser hvordan man lader via app.

– En rettferdig ordning for våre beboere

Naboene i Solhellinga 1 Borettslag ville også få på plass et ladeanlegg. Styret brukte nesten et helt år på å hente inn anbud fra ulike leverandører.

– Da Elaway kom på banen hadde de en troverdig adferd som tiltalte oss. De er seriøse med en sterk finansiell ryggdekning gjennom solide eiere, noe som er betryggende. I møtet med oss fortalte de om fremtidige løsninger og forklarte grundig om hva dette innebar, forteller styremedlem Stein Roger Arnesen.

I begynnelsen var han 100 prosent sikker på at borettslaget med 70 leiligheter måtte eie ladeanlegget som skulle installeres. Men etter hvert endret han mening.

– Vi fant ut at leie var en mer fremtidsrettet løsning, for da er man ikke bundet til én bestemt løsning i mange år. Utviklingen skjer jo så raskt. Leie er også en rettferdig løsning for alle våre beboere som ikke har elbil. De slipper nå økte felleskostnader siden vi ikke har kjøpt et dyrt elanlegg.

Borettslaget kunne ta ladeanlegget i bruk uten store investeringskostnader og har ingen driftskostnader, som for eksempel årlig ettersyn av godkjent elektriker. De kan også når som helst kjøpe ladeanlegget om de ønsker det.

Lese mer om leie av ladeanlegg? Klikk her.

En zaptec ladeboks står ved en grønn hekk utenfor et borettslag
Sameiet og borettslaget har begge fått satt opp splitter nye Zaptec ladestasjoner

Bør dere eie eller leie?

Er dere usikker på om dere vil eie eller leie anlegget? Her er en sammenligning av begge løsningene:

Illustrasjon som forklarer forskjell mellom eie/leie
*Beboere velger selv om de vil leie eller eie ladeboksen.

Det er flere faktorer som spiller inn når man beregner kostnadene ved å leie eller eie ladeanlegg. På lang sikt er det billigere å eie anlegget, men man må huske at det påløper kostnader for vedlikehold og kontroller, samt rentekostnader dersom boligselskapet må ta opp lån.

– Vi ser at i anlegg der beboerne leier parkeringsplass av borettslaget kan det være gunstigere å velge leiemodell, da beboere ofte ikke vil eie en lader selv eller ta en stor investering på en leid parkeringsplass, sier daglig leder Stian Bjørhei i Elaway.

Det kan også være gunstig å leie hvis man skal bo i borettslaget i en kortere periode, da kan kundeforholdet enkelt videreføres til neste beboer.

Mer informasjon om regler og lover i borettslag og sameier finner du her.

Tips til boligselskap som vurderer ladeanlegg

  • Velg en sikker leverandør som eksisterer om 10 år.
  • Vurder finansieringen opp mot likviditeten til boligselskapet. Har dere nok kapital å avse, kan det være ønskelig å eie. Står mange andre prosjekter for tur, kan leie være løsningen. Sørg da for at kontrakten med leverandøren gir mulighet for å kunne kjøpe ut anlegget.
  • Unngå bindingstid.
  • Sikre at tilbudene man henter inn ikke inneholder uforutsette kostnader eller forbehold.
  • Søk opp selskapet på nettet. En ting er hva leverandøren sier om seg selv, men det er kundene og brukerne som sier sannheten.
  • Forsikre seg om at det bygges ut fullstendig, komplett og fremtidsrettet infrastruktur fra dag én. Det er ikke sikkert det er mange med ladebehov i dag, men dette vil mest sannsynlig endre seg så snart man får på plass en løsning for å lade hjemme.

Ønsker ditt boligselskap tilbud på ladeanlegg? Eller trenger dere mer informasjon?

Ta kontakt