Faste eller felles plasser

I organisasjoner hvor ikke alle har egen parkeringsplass, kan det være fint å etablere felles ladestasjoner.

Vår administrasjonsløsning håndterer felles ladestasjoner med flere brukere og vår app-løsning gir beboerne hele tiden enkel oversikt over ledige ladestasjoner.

Fellesplasser

Med fellesplasser mener vi ladestasjoner som fritt kan benyttes av alle elbileiere, og potensielt gjester til din organisasjon. Dette er vanlig praksis i bedrifter, kommuner, hoteller eller boligselskaper med en lav elbilandel. I Elaway regner vi 1 ladestasjon per 10 elbil som et godt forhold å ta utgangspunkt i, når du skal tilrettelegge.

En uttrykt bekymring rundt fellesplasser er organiseringen rundt bruk av plassene. Hvordan skal man regulere hvem som får ladet når, og hvor lenge vedkommende skal få lade? Gjennom ladeapper har man mulighet til å se hvilke ladestasjoner som er ledige. Videre anbefaler vi at organisasjonen har lokale regler for å regulere hvor lenge og når lading pågår slik at det blir mest mulig rettferdig.

Faste plasser

Med faste plasser har du en egen ladestasjon på din parkeringsplass, kun for eget bruk. Dette gjør at man unngår problemer med å flytte bilen når lading er ferdig, og du sørger for at det er opp til elbileierene å sørge for at de har lademulighet istedenfor fellesskapet.