Stian Bjørhei skal lede Elaway til topps

Dette er Stian. Han er daglige leder, ladeekspert og en meget positivt lada fyr. I litt over 2 år har han navigert Elaway gjennom en utrolig vekst, som så langt har ledet til at hundrevis av borettslag har kommet ett skritt nærmere en bærekraftig ladeløsning. Så langt har vi prosjektert over 100 000 parkeringsplasser i Norge, Sverige og Tyskland.

Bilde av Stian Bjørhei

Forskjellen på hjemmelading og systemlading

– Lading er lading. Eller? Hva slags ladeløsning burde egentlig et borettslag velge?

– Alle borettslag burde definitivt velge systemlading. Hjemmelading er for eneboliger som ikke har mer enn tre ladestasjoner, og der strøm trekkes fra eget sikringsskap. Med systemlading hentes strøm fra boligselskapets felles strømtilførsel. Dette er for å fordele strøm bedre og mer effektivt mellom elbilladerne samt at laderne skal kommunisere seg imellom. Derfor innebærer ofte systemlading en oppgradering i felles infrastruktur, slik at alle kan lade en gang i fremtiden.

Slik bygger vi ladeanlegg

Boligselskapets muligheter for elbilladere

– Vi får ofte spørsmål om hvilke muligheter beboere og boligselskapet har når det kommer til anskaffelse av ladeanlegg. Kan du si litt om det?

– Styret i borettslag og sameier har flere muligheter. For fellesskapet handler mulighetene i all hovedsak om enten å kjøpe eller leie felles infrastruktur. Hvis de har et eksisterende ladeanlegg så kan flere, inkludert Elaway, tilby drift. For beboere som skal lade, så vil valget stå mellom å leie eller eie en egen ladestasjon, forklarer Stian.

– Ladestasjonen er en ting, men vil det være mer gunstig for borettslaget å eie eller leie selve ladeanlegget?

– Godt spørsmål. Svaret er at det er flere faktorer som spiller inn når man beregner kostnader for å leie eller eie ladeanlegg. På sikt er det billigere å eie anlegget, som det stort sett er med enhver leieløsning. Men husk; når du eier er det er mye mer du må sørge for selv. Vi snakker her om årlig vedlikeholdssjekk, rentekostnader hvis boligselskapet har tatt opp lån, årlige kostnader for fakturering av strøm til beboere fra regnskapsfører, feilsøking og vedlikehold.

– Og kundeservice må de kanskje også ta selv?

– Meldingene fra frustrerte beboere som ikke får ladet, kommer på toppen av resten av tingene styret må håndtere. Noe av dette kan du få dekket gjennom en ekstern aktør som Elaway, som også kan håndtere driften. Ser vi på et typisk borettslag/ sameie med 50 parkeringsplasser, så kan det fort ta 15-20 år før det lønner seg å eie, forutsatt at de har en god leiepris.

Leie av ladeanlegg

– Det er i dag få tilbydere av leiemodellen i dagens marked, og det med god grunn. Et ladeanlegg er kostbart, og det krever solide eiere for å ta hele investeringen. Fordelen med leie, er at borettslaget kan bruke pengene på andre nødvendige oppgraderinger eller vedlikehold. Ulempen er at det kan bli dyrere på sikt, som med alle leieløsninger, understreker Stian.

Vær obs på:

  • Unngå bindingstid
  • Sørg for at det er muligheter for å kjøpe ut anlegget
  • Velg en leverandør som eksisterer om 10 år

Kjøp av elbilladere og ladeanlegg

– Mange leverandører kan tilby et ladeanlegg, fra din lokale elektriker til større tilbydere som Elaway. Prisene kan være lette å sammenlikne, men dette må du være ekstra oppmerksom på, poengterer Stian.

  • Velg en leverandør med god erfaring innen ladeanlegg
  • Velg ladestasjoner som er klare for fremtiden

Spørsmål til Stian

Må vi ha en generalforsamling for å beslutte?

Beboere har ikke mulighet til å stemme nei til ladeanlegg, og det kan derfor holdes utenom. Styret kan ta det opp i generalforsamling eller årsmøte hvis de ønsker at beboerne skal være med å velge løsning, men beslutningen kan også tas av styret alene.

Hvor lang tid tar det å bygge ut et anlegg?

Vår erfaring er at det tar cirka 15 uker fra borettslaget signerer avtale med Elaway til ladestasjonene er klare til bruk. Dette kommer selvfølgelig an på hvor omfattende installasjonen er, og hvor raskt man har mulighet til å komme i gang.

Installasjon av ladeanlegget kan først starte etter at installasjonsmelding til nettselskapet er godkjent og etter at netteier eventuelt har utført sin utvidelse av kapasitet i strømnettet. Dette er uavhengig av leverandør.

Hva er ansett som en god elbillader?

Ladeløsningene kommer til å utvikle seg mye fremover, og det er derfor bra med en elbillader som kan oppdateres med ny software i tråd med utviklingen – såkalt smart elbillader.

Hvordan vil fremtidens ladeanlegg se ut?

Infrastrukturen til ladeanlegget kommer til å være den samme som i dag, men ladepunktet eller koblingen mellom bil og lader tror jeg vil utvikle seg mye. Trådløs lading kommer nok før eller siden, kanskje i første versjon som en ladepute som man legger under bilen og kobler inn i eksisterende ladestasjon. Vehicle to grid (V2G) kommer også til å komme for fullt, hvor du kan i teorien selge strøm tilbake til nettet fra bilen din ved gunstige priser eller overskudd.

Det startet med koding

Tidligere erfaring som teknologileder, ladespesialist og senere teknologidirektør, gjør Stian spesielt rustet til oppgaven nå som han skal lede hele Elaway-teamet til topps.

– Det startet med å skrive kodelinjer etter endt utdannelse, og jeg har siden den gang sakte, men sikkert klort meg i retning av mer forretningsnære roller. Jeg er derfor utrolig stolt, og ikke minst ydmyk, over å få lov til å lede hele Elaway-teamet på veien mot toppen.

Med en moderne nordisk lederstil mener Stian at trivsel både på og utenfor jobb er viktig for å kunne gjøre selve jobben. Derfor er Elaway en flat organisasjon hvor de ansatte er godt involvert. Trivsel er høyt oppe på prioriteringslisten.

Stian tar gjerne en prat om ladesatsningen og hvordan vi best kan elektrifisere Norge på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

Utvalg av Stian i media