Kalbakken blir ladeklar

Da tre store borettslag på Kalbakken skulle velge leverandør gjorde de alt riktig.

Ladeanleggets første steg - innhente tilbud

Styret skal innhente tilbud fra aktuelle leverandører. I den innledende fasen kan beboere gjerne komme med forslag som styret bør se nærmere på. Noen er veldig godt oppdatert på hva som finnes av muligheter, ved at man for eksempel har lagt merke til Elaway på Facebook eller kanskje Linkedin.

Kravene man har er stort sett de samme uansett hvem man er og hvor man bor. Borettslagene på Kalbakken gjenspeiler opplevelsen hos borettslag og sameier over hele Norge.

- Det viktige for oss er å finne en leverandør vi kan stole på, og som kommer med et tilbud som matcher ønskene vi hadde da vi startet med prosjektet. Vi hadde kontakt med flere og innhentet tilbud, men det var Elaway som absolutt matchet oss best, sier styreleder Helge Jørgenstuen fra Engsletta borettslag.

Engsletta er et av tre borettslag på Kalbakken som har gått sammen om en totalløsning fra Elaway. De to andre er Nordtvedtbekken og Akerli borettslag. Gry Jøkling er styreleder i Akerli borettslag.

Fra venstre - styreleder Vigdis Frydenlund i Nordtvedtbekken borettslag, Styreleder Gry Jøkling i Akerli borettslag og Helge Jørgenstuen i Engsletta borettslag.

- Vi har tenkt på lading i mange år. Litt frem og tilbake om vi skulle ha det eller ikke, men så har det endt med at vi bør ha det. Da begynte vi å sjekke med ulike selskap, og ble enig på generalforsamlingen at det ikke skulle koste beboerne for mye. Da landet vi på Elaway.

Å bygge sammen og samarbeide godt kan være en stor fordel.

Samarbeidet mellom borettslagene har vært veldig bra, selv om det har vært en pandemi, legger styreleder i Nordtvedtbekken borettslag Vigdis Frydenlund til.

En av de viktigste tingene er altså en pålitelig leverandør, og en leverandør er avhengig av gode samarbeidspartnere. Det har Elaway i BK-Anlegg og MF Engineering.

Elaway tilrettelegger for over 300 ladestasjoner i borettslagene til Akerli, Nordtvedtbekken og Engsletta. BK-anlegg og Adrian Dahl bistår med graving.

Alle styrene i disse tre borettslagene har altså gått grundig til verks i forarbeidet. Når du gjør det er sjansen for suksess større. Å bygge ladeanlegg er noe de færreste har mye kunnskap om, og Elaway er derfor spesielt åpen om prosessen og hvordan ting foregår. Det kan sees på som en læringsprosess for alle. Vigdis Frydenlund er styreleder i Nordtvedtbekken borettslag. Deres historie viser hvor grundig mange er og ikke minst hvor lang tid det kan ta. Med erfaringene både Elaway, borettslag, sameier og entreprenører nå høster håper og tror vi at det nå skal være enklere og raskere å ta beslutninger om ladeanlegg.

- De tre borettslagene har samarbeidet om dette prosjektet. En helhetlig og god løsning har vært viktig for oss. En løsning for fremtiden. Vi startet prosessen allerede i 2018 med en grønn komite med representanter for de ulike borettslagene. De hadde spørreundersøkelser for å kartlegge interessen og behovet for elbillading. Totalpakken var viktig når vi valgte leverandør. Flere forhold spilte inn. Selve løsningen men også økonomien og hvordan det ble tilrettelagt med valg for å leie infrastruktur eller at vi kunne ta investeringen selv.

Andre steg - bygging av infrastruktur til ladeanlegg

BK-Anlegg og MF Engineering har fått et veldig stort prosjekt og nyter oppgaven. Øyvind Fuglvik i MF Engineering forteller entusiastisk.

- Nå er vi på Akerli, Engsletta og Nordtvedtbekken som ligger på Kalbakken. Her er det 332 parkeringsplasser hvor de fleste er på stolper og så har vi noen på fasade. Det graves først fundamenter, det legges rør mellom og kabel. Det er 8 underfordelinger i dette anlegget og her har vi hatt stort fokus på effekttariff. Selv om det er mange plasser man bygger for kan det være få i starten, noe som gjør at vi ligger under effekttariffgrensen.

Hva er effekttariff? Les mer her.

To elektrikere fra MF Engineering inspiserer gravejobben før ladestolper skal settes på plass.

Ikke nok med at vi sammen bygger et anlegg som gir en grønnere hverdag. Selve gravingen er også grønnere enn vanlig. Adrian Dahl er prosjektleder hos BK-Anlegg, og han er veldig begeistret for spesielt en ting på Kalbakken.

- Det spesielle med dette prosjektet er at vi skal bruke en elgraver. Nå er det blir gjort før i Oslo, men ikke når man skal grave med elgraver på mange forskjellige lokasjoner over forskjellige avstander på dette prosjektet. Det gjør at vi må planlegge og utnytte batterikapasiteten på elgraveren utover en hel dag. En spennende utfordring for oss. Jeg syns dette er skikkelig skikkelig kult.

Godt samarbeid mellom partene er essensielt. Da glir hele prosjektet bedre, det bygges raskere og mer effektivt og man kan gjøre det rimeligere.

- Nå har vi som graveentreprenør vært med Elaway siden begynnelsen på gravebiten, og jeg liker skikkelig godt kulturen som de gjenskaper hos sine underentreprenører med tanke på at fasiten er ikke funnet. Her prøver vi oss fram for å finne gode løsninger og god kommunikasjon har vært nummer 1 siden dag 1. Det har vært moro og vi gleder oss til å samarbeide videre, fortsetter Adrian.

Øyvind hos MF Engineering stemmer i når det gjelder planlegging, kommunikasjon, effektivitet og de positive konsekvensene av dette.

- God planlegging. God kommunikasjon. Det er nøkkelen for å komme i land på dette prosjektet på en god måte. Vi må se på de mest kostnadseffektive metodene å bygge anlegg på. Nå som vi har bygget så mange anlegg for Elaway er vi veldig spisset på dette, og kommunikasjonen gjør at prosjektet flyter godt. Da får man presset prisene litt ned fordi det går fortere.

Tredje steg - daglig bruk av ladeanlegg

Her er det lett å gjøre en feilvurdering. Etter anlegget er bygget og laderne er på plass, skal alt fremdeles gli knirkefritt. Opplevelsen etterpå skal være like god som alle andre faser når du velger Elaway. Vi vet hvor viktig dette er, og borettslagene på Kalbakken setter pris på det.

- Vi ville finne en leverandør som var godt kjent i markedet. En kontaktperson som var lett å få tak i var også viktig. Lett å snakke med, vi kunne sparre med og få avklart spørsmål på en grei og rask måte.

Som med de fleste ting kan det oppstå problemer for den daglige brukeren. Hos Elaway strekker vi oss til nye lengder for å fikse små og store problemer. Vi møter en av våre nyeste brukere på Kalbakken, med sin nye elektriske bil. Sigbjørn Nilsen forteller.

- Det som har skjedd er at vi har fått ladestasjoner for elbil. Og jeg hadde gammel diesel og da måtte vi gjøre ett eller annet. Ja - der er svaret, sier han og peker på sin nye elbil.

Vi gjør det enkelt å lade. Det er vårt oppdrag. Vår filosofi. Gjennom en totalløsning i alle ledd sikrer vi at dette faktisk skjer i det virkelige liv. Det er ikke noe vi bare sier.

- Det blir antakeligvis veldig praktisk. Du lader forhåpentligvis om kvelden eller gjennom natten. Nesten morgen er det bare å varme opp før du drar, og så kjører du.

Og hvis du lurer på hva som skal til for at flere skal kjøre elektrisk.

- At det kom ladestasjoner. Enkelt og greit. Det var det som fikk meg til å begynne å tenke. Da var alternativet å gå for en hybrid eller gå rett på el. Da tok jeg spranget. Fremtiden er her nå. Fremtiden er elektrisk. Fremtiden er ladeklar.

Lurer du på noe eller trenger hjelp med prosessen i ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med oss for uforpliktende tilbud og befaring.