Ladestasjon for elbil

Ladestasjonen er selve ladeboksen som muliggjør lading av din elbil. Det finnes mange leverandører av ladestasjoner, avhengig av behov og standarder for strømnettet.

Systemlading fra Zaptec eller Easee

Elaway bygger ladeanlegg med ladestasjoner av type Easee Charge eller Zaptec Pro. Begge er norskproduserte systemladere av høy kvalitet.

Forskjellen på hjemmelading og systemlading

Med hjemmelader mener vi en ladestasjon som selv benytter den kapasiteten som kursfremlegget tillater, på en 16A kurs kan man for eksempel lade med inntil 3,6 kW.

Systemladere kan kommunisere seg imellom og settes sammen i større ladeanlegg for å dele på all effekt som er tilgjengelig på felles infrastruktur. Dette kaller vi lastbalansering. På denne måten får man utnyttet tilgjengelig effekt på en mye mer effektiv måte. En systemlader har en ladefart på opptil 22kW med dagens teknologi.

Hva koster det å lade en elbil

Når ladeanlegg og ladestasjon er på plass er det kostnader til kraft, nettleie og administrasjon av anlegget som påvirker kostnaden til å lade.

Kraft

Kraftprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. I Norge har vi mye vannkraft og prisene er i stor grad påvirket av været, men påvirkes også av prisene i Europa. Kraft omsettes mellom produsenter og kraftleverandører på kraftbørsen og prises time for time gjennom døgnet. Norge er oppdelt i ulike kraftområder og det kan være ulike priser i ulike områder. I timer med høyt forbruk (typisk morgen og ettermiddag) er prisen høyere enn timer med lavt forbruk (typisk om natten). Kraftleverandørene priser kraft til sluttkundene som spotpris time for time pluss et påslag og pluss eventuelle andre kostnader. Det er påslaget og eventuelle andre kostnader som skiller de ulike kraftleverandørene.

Nettleie

I tillegg til kraftpris består strømregningen også av nettleie. Det er vanligvis kraftleverandøren som fakturerer nettleie på vegne av netteier. De ulike netteierne kan ha ulike tariffer, men i hovedsak er det 2 tariffer som er vanlig, energitariff for anlegg opp til en viss størrelse og effekttariff for større anlegg.

Energitariff består av et fastledd og et energiledd som er forbruksavhengig. Det vil si at man betaler et fast beløp pr kWh. Med energitariff får man en fortutsigbar kostnad, man betaler en gitt pris for den mengden man bruker.

Effekttariff består også av et fastledd og et energiledd, men i tillegg har den et effektledd. Effektleddet beregnes utifra det høyeste effektuttaket i anelgget, vanligvis pr måned.

Effekttariff er innført av myndighetene som et virkemiddel for å jevne ut strømforbruket I nettet. Kort fortalt virker det slik at de som har et jevnt forbruk av strøm betaler mindre i nettleie enn de som har et ujevnt forbruk. Effektleddet kan sammenlignes med det som i gamle dager het overforbruk. Mange husker sikkert kjøkkenwattmeteret – når den sorte nålen som viste effektuttaket passerte den røde nålen måtte man betale overforbruk.